Dağlık alana düşen paraşütçü ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi Dağlık alana düşen paraşütçü ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu CHP sözcüsü Süleyman Bülbül, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan ÇEDES projesine tepki gösterdi. “Manevi danışman adı altında imam ve vaizlerin okullarda görevlendirilmesi laik ve bilimsel eğitimin altına dinamit koymaktır” diyen Bülbül açıklamasında şunları söyledi:    

“Yargı, bakanlık, Diyanet el ele milli olması gereken eğitimin tabutuna son çiviyi çakmaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, il valileri, il milli eğitim müdürleri ve il müftüleri hakkında yapılan suç duyurusuna kayıtsız kalması, dilekçeyi işleme dahi koymaması ise hukuk katliamıdır.  Söz konusu işlem Anayasa’nın 2. maddesine aykırı olduğu gibi; görevi kötüye kullanma, kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçlarını barındırmasına rağmen suç duyurusu dilekçesi işleme konulmuyor. Hiçbir yasal dayanağı olmayan bu karar başta laiklik ilkesine, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırıdır. İktidar, söz konusu uygulamayla Cumhuriyetin tüm kazanımlarını çiğnemekte, çağdaş bilim ve eğitim esasları görmezden gelmektedir.

“EĞİTİMİ SİYASALLAŞTIRMA DERDİNDELER”

“Ülkenin geldiği noktada adaletten bahsetmek ütopik hale gelmiştir. Yargıdaki siyasallaşma, yargıyı yürütmenin emrine amade etmeye devam etmektedir. Devletin her bir kademesinde siyasallaşma politikası yürüten iktidar dini referanslı eğitim anlayışı ile eğitimi de siyasallaştırma peşindendir. Okuyan, araştıran, sorgulayan nesiller yetiştirmek, eğitimin bütün evrelerinin niteliğini yükseltmek için adımlar atmak yerine iktidar, sorgulamayan, araştırmayan, yönlendirmeye açık nesiller yetiştirme derdine düşmüştür.

Kirli emellerinizle çocukların geleceği ile oynamayın!

Laikliği, Atatürk ilke ve inkılaplarını işlevsizleştirmeye gücünüz yetmez!

Laikliği ve laik eğitimi hedef alan politika ve uygulamalara derhal son verilmelidir!”

Editör: Ergun Korkmaz