Didim Eğitim Sen Baş Temsilcisi Gökhan Gök, yerel seçimler öncesi açıklama yaparak, “Biz eğitim emekçileri ve yurttaşlar olarak sadece seçimlerde oy kullanan edilgen varlıklar değil bizzat bu kentin yönetiminde söz sahibi olmak istiyoruz.” dedi.

Gök, açıklamasında “Egemen sınıfların bütünü yerel yönetimlerde piyasacılık temelinde kentsel rantı arttıran ve bu rantı yeniden dağıtan bir programı esas almaktadır. Böyle bir program içinde adayların belirlenme kriterleri de yerel çıkar odaklarının ilişki ağlarını yönetebilme ve sermaye beklentilerini karşılamak üzerinden şekillenmektedir.

Ülkemiz özellikle son yıllarda emekçiler için sendikalaşmayı zorlaştıran, güvencesiz çalışmayı dayatan, esnek çalışmanın her geçen gün yaygınlaştığı bir yer haline gelmiştir. Yerel yönetimler tamamıyla sermaye ve onun temsilcilerinin çıkar ve programları üzerinden şekillendirilmeye devam etmektedir.

Bizler Didim'de yaşayan başta Eğitim Sen’li eğitim emekçileri olmak üzere artık yukarıdan aşağıya belirlenen, kişisel çıkarlarına göre iş yapan, bilimsellikten uzak, kamucu olmayan yönetme politikalarını istemiyoruz!

Biz eğitim emekçileri ve yurttaşlar olarak sadece seçimlerde oy kullanan edilgen varlıklar değil bizzat bu kentin yönetiminde söz sahibi olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Eğitim Sen’in yerel yönetimlerden beklentileri şu şekilde:

•Yerel Yönetim bünyesinde, içerisinde başta sendikaların, meslek odalarının bulunduğu, Kadın, Gençlik, Engelli, Emekli, Mahalle meclislerinin yer aldığı bir kent meclisi yapısının oluşturulmasını,

•Kente yapılacak her şey için ilgili meslek odalarının görüşünün alınmasını ve inatla iş yapılmamasını,

•Didim'in doğasını, kamu kaynaklarını, plajlarını koruyan, Didim halkıyla birlikte, sürdürülebilir bir şehircilik ve sürdürülebilir bilimsel bir turizm politikası yürütülmesini,

•Medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Didim’in sosyal yapısına uygun şekilde çok dilliliği ve çok kültürlülüğü desteklemek amacıyla sosyal projelerin geliştirilmesini,

•Belediye şirketlerinde çalışan taşeron ve her türlü geçici işçiler için iş güvencesi, insanca yaşayacak ücret sağlanmalı ve işçilerin kadrolu, özgürce sendikalı -toplu sözleşmeli çalışma hakkı olmasını,

•Başta okullar olmak üzere musluklardan akan suyun içilebilir hale gelmesini,

•Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesini,

•Belediyenin imkanları dahilinde ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlanmasını,

•Su, elektrik, internet, barınma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların, başta öğrenciler olmak üzere herkes için ücretsiz olmasını ya da sembolik ücretlerle ve erişilebilir olmasını,

Ödüllü tiyatro oyunu Didim’de sahnelendi Ödüllü tiyatro oyunu Didim’de sahnelendi

•Gençlere, emeklilere, kadınlara ve çocuklara zaman geçirebilecekleri kamusal (sosyal) alanların yaratılmasını,

•Şiddete uğrayan ya da bir şekilde mağdur olan kadınlar için kadın sığınma evi (dayanışma evi) kurulmasını,

•Belediyeler tarafından mahallelerde aşevi, çamaşırhane, kreş, etüt salonu, spor merkezi vb. içeren yaşam merkezleri inşa edilmesini,

• Plajların halkın malı olduğunun tekrar hatırlanmasını ve ücretsiz olmasını,İstiyoruz.

HABER:ELİF DİKBAŞ 

Editör: Ergun Korkmaz