“Didim’de oluşturulan Didim İnisiyatifi, açıklama yaparak nasıl bir yerel yönetim istediklerini belirten ‘Tutum Belgesi’ni açıkladılar.” (MAVİDİDİM GAZETESİ) Örgütlü toplum, hakkına- hukukuna sahip çıkan ve bunun için dayanışma içinde olan toplumdur. Talepleri aynı olan bireylerin bir araya gelmesi doğaldır. Aynı kentte yaşayan bireylerin sorunlarının büyük bölümü ortaktır. Sorunu ortak olanların ortaklıklarını bilinçli olarak örgütlülüğe dönüştürmeleri gerekir.Eskiden toplumun dinamikleri dendiği zaman; sermaye kesimi, ordu, emek örgütlülükleri akla gelirdi. Çalışma yaşamında beyaz yakalılar ayrı bir konumda olurdu. Şimdi artık sadece emeği ile geçinenler var. Onların örgütleri; sendika, dernek, kooperatif ve birliklerdi. Geçmişte emekliler diye bir problem yoktu. Şimdi yaşam koşulları, emeklilerin bir araya gelmesini zorunlu hale getirdi. Peki bu konudaki gelişmeler yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Dün 17.30’da emeklilerin basın açıklaması vardı. Katılarak fotoğraf çektiğim etkinliğe 50- 60kişi katıldı…Bu yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Tahminime göre, nüfusu yüz bini geçen Didim’de en az otuz bin emekli var(!) Bu boyutta katılım yeterli görülebilir mi? Hayır! Yaygın olarak kullanılan bir ata söylemi der ki; “Ağlamayan çocuğa meme verilmez!” Emekliler varlıklarını görünür kılmadıkları sürece kimse onlarla ilgilenmez! Üstelik bir yerel seçim öncesindeyiz. Olası yönetimde temsil edilmemiz önceliklerimizden olmalı. Yönetime katılmak için gerekenleri yapmalıyız. Bizleri kim en iyi şekilde temsil edecekse, şehrimizin yönetimini onlara teslim etmeliyiz. Yerel seçimlere ilişkin Didim İnisiyatif’in taleplerine katılıyorum:

Biz bu yerel seçimlerde;

1- Didim'in doğasının, kamu kaynaklarının, zeytinlik ve orman alanlarının korunmasını; Kente gelecek yatırımların, ÇED başvuruları vb projelerin Didim kaynakları ve Didimliler lehine titizlikle incelenmesini ; gereğinde Didim’in sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması amacıyla yasal düzlemde mücadele verilmesini;  

2- Didim halkıyla birlikte, bilimsel ve teknik esaslara dayanan, sürdürülebilir bir kentleşme çatısı altında bir turizm politikası yürütülmesini,

3- Yerel Yönetim önderliğinde, bağımsız Kadın, Gençlik, Engelli, Emekli ve Mahalle meclislerinin kent meclisi çatısı altında kurulmasına;

4-Yerel yönetimin kararlarında, halkın katılımının sağlanmasını ve Kent Meclislerinin görüşlerinin alınmasına;

5- Meclis toplantılarının demokratik kitle örgütlerine ve siyasi partilerin temsilcilerine açılmasını,

6- Mahallelere yönelik kararlarda, mahalle muhtarları ve Mahalle Meclisleriyle birlikte sorunların ele alınıp değerlendirilmesini;

7- Belediyenin istihdam politikalarında, liyakate dayalı, Didim halkının "hane geliri " baz alınarak, işsiz ve açlık sınırı ile altında gelire sahip Didimlilerin işe alınmasına öncelik verilmesini;

8- Bir Didim Kart oluşturularak yoksul ve ihtiyaç sahiplerine sosyal belediyecilik anlayışı ile gösteri yapılmadan dayanışmalar yapılmasını;

9- Ekonomik yetersizlikleri olan öğrenci ailelerine yine Didim Kart anlayışı ile sosyal yardım gerçekleştirilmesini,

10- Temiz suya erişimin bir hak olduğu gerçeğinden hareketle Büyükşehir Belediyesi’nin 10 tona kadar olan hane içi su tüketim ücretinde, ton başına 5,00 TL ye ücret belirlemesini;  yoksulluk sınırı altında gelire sahip ailelere b bu hizmetin ücretsiz hale getirilmesini;

11- Süt, yumurta, et, ekmek gibi temel gıda tüketim maddelerinin yoksulluk sınırı ve altında yaşayan bireyler için ulaşılabilir ücretlere indirilmesini, özellikle emekliler için hatırı sayılır biçimde indirimli olmasını,

12-Şehrin günün her saati, herkes için erişilebilir olması, bu hedefle sokaklarının herkesin güvenle yürüyebileceği şekilde aydınlatılmasını;

13- Kadınlar ve dezavantajlı grupların haklarını koruyan kentsel politikaların uygulanmasını;

14- Kadın Dostu ve Engelsiz bir kent planı ile buluşmayı;

15- Ekonomik nedenlerle kahvelere bile gidemeyen emeklilerin sosyalleşmesi için bir EMEKLİ EVİ açılmasını, bu evin yönetiminin emekli meclisleriyle birlikte yürütülmesini, kararların emekli meclisi tarafından alınmasını,

16- Emeklilerin su ve ulaşım ücretlerinin indirimli olmasını,

17- Didim plajlarının şezlong işgalinden kurtarılarak herkes için ücretsiz ve ulaşılabilir hale getirilmesini,

18- Didim halkına ait olan, belediyenin arazi, arsa gibi alanların, satmayacağız, sattırmayacağız denmesini ve Didim halkıyla bunun mücadelesinin verilmesini, istiyoruz!”

Bilinçli seçmen yöneten seçmendir. Yöneten seçmen kendisine oy verdiğini bilir. Kamu yararını kendi yararının önüne koyan; doğayı, çevreyi koruyan, tüm hak ve özgürlükleri, koruyup kollayan yurtsever kişileri seçmek, özgürlük inancımızın gereği olmalıdır.