Didim Ticaret Odası, önümüzdeki dört yıl için stratejik hedeflerini belirleme, atacağı her adımı planlamış bir Oda olma amacıyla 2024 – 2027 yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlıklarına başladı. Çalışma kapsamında, stratejik hedeflerin oluşturulması için Odanın mevcut durumu, sunduğu hizmetler ve geleceğine yönelik görüş ve değerlendirmeleri toplanmaya başlandı.

 19 Aralık salı günü Oda ile ilişkili kurum, kuruluş, oda ve sivil toplum kuruluşları ile dış paydaş çalıştayı gerçekleştirildi.  Açılış konuşmasında katılımcıları selamlayan ve teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş, geçtiğimiz dört yıllık çalışma dönemini değerlendirdi. Şeffaf ve hesap verebilir bir kurum oluşturduklarının altını çizdi. Kurumun 2024-2027 stratejik planının hazırlandığını, bu amaçla paydaşların görüşlerine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Odadan beklenen ve birlikte yapılabilecek tüm çalışmalar hakkında öneri ve fikirleri almak istediklerini vurguladı.  dto (1)-1

Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu Ali Kayabaşı’nın Odanın 2019 – 2023 stratejik plan döneminde yaptığı çalışmalar hakkında sunumunun ardından Stratejik Plan Danışmanı ve Toplam Kalite Uzmanı Teyfik Bıyıklı stratejik yönetimin önemi ve planın hazırlama süreci hakkında bilgiler paylaştı.   Katılımcılar; Odanın güçlü ve zayıf yönleri ile Odayı etkileyen fırsat ve tehditlerin belirlendiği GZFT analizi, öneri ve beklenti formunu doldurdu, söz alarak fikirlerini paylaştı.  Stratejik plan, tüm yönetim birimleri kurul ve komitelerden alınacak görüşlerden sonra ilan edilecek.  

15 Temmuz Kent Meydanı’nda Anıldı 15 Temmuz Kent Meydanı’nda Anıldı

dto (2) (1)

HABER: ELİF DİKBAŞ

Editör: Ergun Korkmaz