Olay, Ak­ye­ni­köy Ma­hal­le­si'nde geç­ti­ği­miz gün­ler­de mey­da­na geldi. Edi­ni­len bil­gi­ye göre, jan­dar­ma ekip­le­rin­ce B.Y. isim­li şüp­he­li şahıs ta­ra­fın­dan E.Ş. isim­li şahıs adına ha­zi­ne ara­zi­sin­de iş ma­ki­ne­si ile izin­siz yer aç­tı­ğı tes­pit edil­di. Ekip­ler ta­ra­fın­da hak­kın­da tu­ta­nak tu­tu­lan şa­hıs­lar böl­ge­den men edil­di.

Didim protokolü şehit mezarlıklarını ziyaret etti Didim protokolü şehit mezarlıklarını ziyaret etti

HABER: ELİF DİKBAŞ

Editör: Ergun Korkmaz