Kuşadası'ndaki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı Kuşadası'ndaki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

 Oto­mo­bil, çev­re­de­ki va­tan­daş­la­rın mü­da­ha­le­siy­le çok bü­yü­me­den sön­dü­rül­dü.
Olay Se­la­nik Cad­de­si üze­rin­de ger­çek­leş­ti. Park ha­lin­de­ki oto­mo­bil­den bir anda alev­ler çık­ma­ya baş­la­dı. Çev­re­de­ki va­tan­daş­la­rın yan­gın tüpü ara­cı­lı­ğıy­la mü­da­ha­le et­ti­ği yan­gın kısa sü­re­de sön­dü­rül­dü. Motor bö­lü­mün­de çıkan du­man­la­rı gö­ren­ler it­fa­iye ekip­le­ri­ne haber ve­rir­ken, bir yan­dan da yan­gın tü­püy­le yanan araca mü­da­ha­le etti. Yan­gın kısa sü­re­de kont­rol al­tı­na alın­dı. Olay ye­ri­ne gelen it­fa­iye ekip­le­ri­nin kont­ro­lü ar­dın­dan araç, olay ye­rin­den gö­tü­rül­dü.

HABER: ELİF DİKBAŞ 
 

Editör: Ergun Korkmaz