İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunlarından Selen Çabuk, eylül ayında gideceği İrlanda Dublin Teknik Üniversitesi’nde kriminoloji (suç bilimi) alanında eğitim alacak. 1 yıl İrlanda’da kalacak olan Çabuk, psikolojik etkenlerin insanların suç işlemesine olan etkisini bilimsel olarak inceleyecek. Aynı zamanda İEÜ Psikoloji Bölümü’nde yan dal yapan Deniz Taplu ise, Almanya’daki Berlin İşletme ve İnovasyon Okulu’nda ‘siber psikoloji’ alanında yüksek lisans yapacak. Taplu, teknolojik etkileşimin insan davranışlarına olan etkisi üzerine yoğunlaşacak. İzmir Ekonomili Ece Deniz Ergenç ise, Macaristan’da bulunan ve Avrupa’nın en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olarak gösterilen Eötvös Lorand Üniversitesi’nde eğitim alacak. Macar devleti ve Tempus Public Foundation adlı kuruluş tarafından verilen bursu almaya hak kazanan Ergenç, ‘azınlık ve göç çalışmaları’ alanında yüksek lisansını tamamlayacak. Ergenç, tüm dünyayı ilgilendiren güncel konularda uluslararası düzeyde çözüm önerileri geliştirmek amacıyla çalışacak.

"Politikaların üretilme sürecinde yer almayı hedefliyorum"
Kariyerine akademik alanda ilerleyerek devam etmek istediğini söyleyen Ece Deniz Ergenç, “Lisans eğitimimden sonra özellikle azınlıklar ve göç konusunda kendimi geliştirmek, bu alanda bilimsel çalışmalar yapmak istedim. Dünyanın karşı karşıya olduğu güncel konuların dinamiklerini ve katmanlarını anlamayı, gerekli politikaların üretilme sürecinde yer almayı hedefliyorum. Macaristan’da çok kültürlü bir çevrede olacağım. Bu durumun bana sağlayacağı farklı perspektifler beni çok heyecanlandırıyor. Başarılı bir yüksek lisans dönemi geçirip Avrupa’da doktora eğitimime devam etmek istiyorum” dedi.

"İrlanda’da eğitim almak, geleceğim için önemli bir aşama"
Oldukça hassas ve detaylı bir inceleme neticesinde İrlanda’ya kabul aldığını ifade eden Selen Çabuk ise, “Kriminoloji, yüksek lisans eğitimi için ülkemizde henüz çok fazla açılmayan bir bölüm. Bireysel tutumların ve psikolojik etkenlerin insanlardaki suç işleme eğilimini etkilediğini söyleyebiliriz. Ben de bu konuda inceleme yapmak, özellikle Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerin politikalarını araştırmak istedim. Ülkelerin kişisel suçların önüne geçmek için neler yapabileceği konusunda çözüm önerileri sunmak hedefindeyim. İrlanda’da eğitim almak, geleceğim için önemli bir aşama. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum” diye konuştu.

"Siber psikoloji, hepimizi ilgilendiren bir alan"
Son dönemde teknolojik etkileşimin giderek arttığına ve bu durumun insan davranışlarını da etkilediğine dikkat çeken Deniz Taplu, “Teknolojinin geliştiği, dijitalleşmenin ise hayatımızın vazgeçilmezi haline geldiği bir dönemdeyiz. Siber psikoloji, hepimizi ilgilendiren bir alan. Teknolojinin insan davranışlarına etkisinin yanı sıra bilişim etiği de bambaşka ve mutlaka üzerine yoğunlaşılması gereken bir konu. Teknolojik etkileşimin, farklı kesimlerdeki kültürel özellikleri bile değişime uğrattığı bir dönemdeyiz. Üniversitemde sosyolojinin yanı sıra psikoloji eğitimi de aldığım için saydığım bu konuları hem toplumsal hem kişisel olarak inceleyebileceğim. Berlin’deki yüksek lisansın bana çok şey katacağına inanıyorum. Yurt dışında eğitim görmek, temel hedeflerimden biriydi. Ulaştığım için mutluyum” ifadelerini kullandı.(İHA)

Editör: Ergun Korkmaz