İ L A N
T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların,  (3) yıllık süre ile -sıra no:15-16 bir (1) yıllık- kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
Sıra No
A d r e s

M2
Niteliği
İ h a l e
T a r i h i
İhale
Saati

Yıllık Muhammen Bedel
Geçici Teminat Bedeli
1
Alatepe Mahallesi
No:25
65,52
Ticarethane
06.07.2023
14.10
6.600,00 TL.+KDV
594,00 TL.
2
Armutlu Mahallesi
No:117/B
13,50
Ticarethane
06.07.2023
14.11
7.200,00 TL.+KDV
648,00 TL.
3
Armutlu Mahallesi
No:189
44,53
Ticarethane
06.07.2023
14.12
12.000,00 TL.+KDV
1.080,00 TL.
4
Dalama Mahallesi      105 Sokak No:24/A
66,87
Ticarethane
06.07.2023
14.13
9.000,00 TL.+KDV
810,00 TL.
5
Dalama Mah. R. Çilengir Cad. Cami Meydanı
5,00
ATM Alanı
06.07.2023
14.14
48.000,00 TL.
4.320,00 TL.
6
Mesutlu Mahallesi       229 Ada 1 Parsel
41,04
Ticarethane
06.07.2023
14.15
12.000,00 TL.+KDV
1.080,00 TL.
7
Musluca Mahallesi No:118/A
20,00
Ticarethane
06.07.2023
14.16
3.600,00 TL.+KDV
324,00 TL.
8
Tepeköy Mahallesi No:100/A
51,00
Ticarethane
06.07.2023
14.17
6.000,00 TL.+KDV
540,00 TL.
9
Tepeköy Mahallesi No:100
58,52
Ticarethane
06.07.2023
14.18
9.000,00 TL.+KDV
810,00 TL.
10
Umurlu Mah. 2027 Sok. Bel. Hiz. Bin. Önü
5,00
ATM Alanı
06.07.2023
14.19
60.000,00 TL.
5.400,00 TL.
11
Mimar Sinan Mah.   2336 Sok. No:4
29,25
Ticarethane
06.07.2023
14.20
24.000,00 TL.+KDV
2.160,00 TL.
12
Adnan Menderes Mah. 516 Sok. M. Doğan Uluergüven Parkı No:3
12,00
Büfe
06.07.2023
14.21
48.000,00 TL.+KDV
4.320,00 TL.
13
Umurlu Mah. Çarşı Dükkânları No:1
33,85
Ticarethane
06.07.2023
14.22
2.400,00 TL.+KDV
216,00 TL.
14
Merkez/Yeniköy Mah. No:144/C
63,25
Ticarethane
06.07.2023
14.23
13.200,00 TL.+KDV
1.188,00 TL.
15
Kemer Mah. Hayrat Cad. ile 1746 Sk. Köşesi
413,57
Arsa
06.07.2023
14.24
12.000,00 TL.+KDV
360,00 TL.
16
Şevketiye Mahallesi No:116/A
26,22
Ticarethane
06.07.2023
14.25
12.000,00 TL.+KDV
360,00 TL.
2-İhale, 06.07.2023 Perşembe günü saat 14.10’da Efeler Belediyesi Encümen toplantı salonunda, Encümen huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.
3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv. vb.) nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ile şartname ve geçici teminat bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv.vb.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı ile şartname ve geçici teminat bedelini, en geç ihale günü, ihale saatine kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlardaki, gecikmelerden istekli sorumludur.
4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak, yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.
5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 100,00 (yüz) TL.’lik şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.
6-İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu tamamen serbesttir.
-İş bu ilan altı (6) maddeden ibarettir.
#ilangovtr Basın No ILN01846908