Olay, Söke Sa­na­yi Si­te­si'nde bir dük­kan­da mey­da­na geldi. Edi­ni­len bil­gi­ye göre, yeni yıl ge­ce­si ha­va­ya sı­kı­lan yor­gun mermi sa­na­yi­de­ki bir es­na­fın dük­ka­nı­na isa­bet etti. Dük­ka­nın ça­tı­sı­nı delen yor­gun mermi bu ka­da­rı da olmaz de­dirt­ti. Yol­dan geçen bi­ri­ne isa­bet et­me­me­si büyük şans olan yor­gun mermi için ekip­le­rin olay ye­ri­ne ge­le­rek in­ce­le­me yap­tı­ğı öğ­re­nil­di.(İHA)

UYUŞTURUCU BARONLARININ BİR NUMARALI ADRESİ TÜRKİYE OLDUKÇA, BU SORUN BÜYÜYECEKTİR! UYUŞTURUCU BARONLARININ BİR NUMARALI ADRESİ TÜRKİYE OLDUKÇA, BU SORUN BÜYÜYECEKTİR!

AW111244_01

Editör: Ergun Korkmaz