Didim 1 Mayıs Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre emekçiler günlerini kutlamak için alanlarda olacak. Sendikalar, Demokratik Kitle Örgütleri ve Siyasi partilerden oluşan 1 Mayıs Platformu 1 Mayıs’ta alanda olacak.

1 Mayıs Platformu, 1 Mayıs günü saat 10:30’da Didim Belediyesi önünde toplanacak, saat 11:00’da yürüyüş başlayacak. Didim Cumhuriyet Kent Meydanındaki kutlamalar ise saat 12:00 da başlayacak.

1 MAYIS’TA ALANLARDA BULUŞUYORUZ!

Platform tarafından yapılan çağrı metninde “Biz işçiler, emekçiler, emekliler, kadınlar, gençler, 1 Mayıs'ta alanlarda buluşuyoruz.  "Aydınlık yarınlar için” için 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde meydanlara çıkıyoruz. Bizler, işçiler, emekçiler, emekliler bu ülkenin büyük çoğunluğuyuz. Bizler üretiyoruz, bizler çalışıyoruz, bizler bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini emeğimizle var ediyoruz ve insanca yaşamayı hak ediyoruz.

ANCAK BU BÖYLE GİTMEZ!

Ancak bugünlerde değil insanca yaşamak, hayatta kalmak dahi giderek zorlaşıyor. Bu ülkenin kaynakları hepimizi insanca yaşatmaya yeter. Yeter ki kaynaklarımız rantçılara, sermayeye, faize, saraya, silaha, savaşa değil işçilere, kamu emekçilerine, emeklilere ve kamu hizmetlerine kullanılsın.  Onlar yoksuldan alıp zengine, emekçiden alıp sermayeye kaynak aktarmayı görev biliyor. İşsizlik, özellikle de genç ve kadın işsizliği yeni rekorlara koşarken iş bulanlara da giderek daha düşük ücretler ve daha güvencesiz çalışma biçimleri dayatılıyor.  Açlık sınırına bile yaklaşamayan maaşlara mahkum edilen emeklilere "banka promosyonu müjdesi" verilerek resmen alay ediliyor.  Dünyanın en uzun çalışan, en az izin kullanan, durmaksızın iş cinayetlerine kurban giden emekçileri bu ülkede yaşam savaşı veriyor. Ülkemiz bir ucuz emek cenneti haline getirilmek istenirken Türkiye dünyada işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasında. Ancak bu böyle gitmez!

HAYDİ 1 MAYIS’A

İşçiden alıp patronlara veren, fakirden çalıp zenginin kasasını dolduran bu adaletsiz düzene karşı 1 Mayıs'a!

Sendikalı olmamızı engelleyen, grevlerimizi yasaklayan, hakkımızı arayıp sormamızın önünde engel olan, konuşanın kapısına dayanan baskıcı düzene karşı 1 Mayıs'a!

Taşeron adı altında yaşanan sömürüye karşı kadrolu güvenceli iş için 1 Mayıs'a!

Daha fazla kâr için işçiyi yoksullaştıran, rant için kentleri ve doğayı betona boğan sermaye düzenine karşı 1 Mayıs'a!

Kaza, fıtrat adı altında işlenen iş cinayetlerine karşı sessiz kalmamak için 1 Mayıs'a!

İnsanca yaşamak için, insanca çalışmak için, güvenceli bir iş için, güvenli bir gelecek için, haklarımız için 1 Mayıs'a!

ADD VE DİTUR’DAN ATATÜRK FOTOĞRAFLARI ADD VE DİTUR’DAN ATATÜRK FOTOĞRAFLARI

Her geçen gün gericileştirilen eğitime karşı Laik Eğitim için 1 Mayıs'a ! Emek, Özgürlük ve Barış için 1 Mayıs'a!

Ekmeğimizi patronların insafına, doğamızı rantçıların yağmasına, haklarımızı tek kişinin keyfine bırakan bu düzeni değiştireceğiz!

Aydınlık yarınlar için, Haydi 1 Mayıs'a! ifadeleri yer aldı.

HABER: ELİF DİKBAŞ