Bugün Türkiye’de aşırı uçlar hariç hemen hemen herkes Atatürkçüyüm diyebilmekte , Atatürk ilke ve inkılaplarını kendi ideolojileri doğrultusunda yorumlamaktadırlar.
    Halbuki Atatürk kelimenin tam anlamıyla bir Türk Milliyetçisidir. Dolayısıyla Atatürk Milliyetçisiyim diyenler de bir Türk Milliyetçisi olduklarının şuuruna varmalıdırlar. Türk Milliyetçisi olmak öyle göründüğü gibi kolay değildir. Onun vecibelerini, gerektirdiklerini bilfiil tatbik etmek gereklidir. Atatürk’te bir Türk Milliyetçisinde olması gereken özelliklerin tamamı hem teorik olarak hem de amel olarak mevcuttur. Atatürk Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk tarihinin araştırılması için Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu gibi kurumları kurarak Türk Dünyasının aydınlanmasına ışık tutmuştur. Atatürk Türk olmakla her zaman gurur duymuş, Türklüğüyle iftihar etmiştir.
    Atatürk’ün şu veciz sözleri genç dimağlar için çok önemlidir, çok anlamlıdır. “Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. Yüksel Türk senin için yüksekliğin hududu yoktur. Ne mutlu Türk’üm diyene! Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Biz ne bolşevik, ne menşevik, ne biri , ne diğeri olamayız, biz hakiki milliyetperver dinimize hürmetkarız. Şurası unutulmamalıdır ki Türk Aleminin en büyük düşmanı komünistliktir, her görüldüğü yerde ezilmelidir.” diyen Atatürk gerek dış dünyadaki Türkler gerek son bağımsız Türk kalesinde yaşayan Türkler, bütün dünya milletleri için örnek bir lider, örnek bir devlet adamıdır.

-------------- ŞİİR KÖŞESİ -------------------

BİR BAYRAKTIR ATATÜRK

Yaptığı devrimlerle kalplerimize dolan
Kalplerde yer bulunur soylu ve asillere
Bilgi ve görgüsüyle her zaman örnek olan
Bir bayraktır Atatürk gelecek nesillere. 
 
Ülke değerlerine değerler kattığından
Düşmanları denize savaşla attığından
Yok olan bir milleti baştan yarattığından    
Bir bayraktır Atatürk gelecek nesillere. 

Pozitif bilim, fenni gül gibi derdiğinden
Cahil ve yobazları sürekli yerdiğinden
Türk kadın haklarını ilk önce verdiğinden
Bir bayraktır Atatürk gelecek nesillere. 

Ötüşü çok güzeldir doğada ise kutan
Yedi düvel milleti Çanakkale’de tutan
Olur mu hiç Ata’yı ömür boyu unutan?
Bir bayraktır Atatürk gelecek nesillere. 

Vatanı işgal eden düşmanları vur diyen
Latin Alfabesiyle cahilliğe dur diyen
Cumhuriyet millete en büyük onur diyen
Bir bayraktır Atatürk gelecek nesillere. 

Girdiği savaşlarda doğru emir buyuran
İktisaden gelişip tüm halkını doyuran
Türkiye Devletini milleti için kuran
Bir bayraktır Atatürk gelecek nesillere.  

Köylülerin yüzüne ondan önce yok bakan
Türk Milleti değil mi Padişahlıktan bıkan
Tam bağımsız Türkiye diyerek yola çıkan
Bir bayraktır Atatürk gelecek nesillere. 

Hür ve aydın olarak daim kalmamız için
İleri ve medeni millet olmamız için
Halde ve gelecekte örnek almamız için
Bir bayraktır Atatürk gelecek nesillere. 
                Şükrü ÖKSÜZ  

-----------------------------------------

   KOŞARAK GEL 
Sevdalara kapılırım diyerek gelme peşimden
Sevmenin özünün tadına varacaksan gel
Sevmeye hazırsan yan, vereyim ateşimden
İçin, dışın bir olursan coş da gel.
Sevda yollarında yorulup üzülürsün bak    
Yollar dikenli ayaklarına batar pıtrak
Ya gel, ya da kollarını uzat
Yollar dikenli demezsen koş da gel. 
Söğüt dalı gibi yorgun değilsen
Çaresiz dertlere nazır değilsen
Ne olur uzatma ellerini hazır değilsen
Sevda ateşinle yakacaksan gel. 

Gözlerin gözlerimde dem alacaksa
Aşkın alevi tenimi yakacaksa
Nefesin nefesimde son bulacaksa
Kır zincirleri gönlüme coş da gel.

Hüseyin ZEYBEK – DİDİM
---------------------------------

HASRETİNDE YÜREĞİM 

Bu gece bir başka koyu gölgeler 
Hayalin her yerde, her köşede 
Hasret yağmurları akan gecede 
Uzaklarda olsan da, sen her yerde 
Kanayan, ağlayan yüreğimde bende 
Kalmadı sevgili, umut kalmadı     
Bu hasta bedende takat kalmadı.

Kırık dökük kederler ağı denizde 
Deniz mavisi gözlerin gecede 
Anılar çığlık çığlığa denizde 
O kahredici, kavurucu özlemin 
Gecede dalgalarla ,delice yarışta 
Kalmadı sevgili, umut kalmadı 
Bu hasta bedende takat kalmadı.
 
Siyahi saçları sana savurdum 
Haber uçurdum, özlem uçurdum 
Uzaktaki sevgili duysun istedim 
Engelleri aşıp, koşup gelsin istedim 
Zira bedende, güç, takat kalmadı 
Kalmadı sevgili, umut kalmadı.
 
Bu hasta bedende, takat kalmadı 
Yakıcı özlemin bitirdi beni 
Bu hasta bedende, takat kalmadı. 
    Melek MERAL – AYDIN
 

    Atatürk bütün varı ,yoğuyla Türk Milletinin birlik ve beraberliği için elverişli ortamı beklemiş sağlığında yürüttüğü politikalarla Hatay Anavatanla birleştirilmiş, Kerkük ve Batı Trakya’nın Anavatanla birleştirilmesi ortamı teşekkül etmemiştir.
    Atatürk bütün dünya Türklüğünün anlayabileceği şekilde bir Türk Dilinin geliştirilmesi taraftarıydı. Vefatından sonra Türk Dil Kurumu bu prensiplerinden saptırılmıştır. Dilde zorlamaya ve uydurmaya önem verilmiş, kısmen de olsa diğer Türk soydaşlarımızla dil mesafemiz açılmıştır.
    Bütün dünya Türklüğünün birlik ve beraberliği için Adriyatik’ten, Tuna Nehrinden Japon denizine kadar yayılmış “ Uyuyan Dev” in uyandırılması için çağdaş Türk ilke ve prensiplerini, basın ve yayın organlarımızla, sosyal medyayla, öğretmenlerimizle bıkmadan, usanmadan, gece demeden, gündüz demeden genç dimağlara enjekte etmemiz gerekmektedir.