19 Aralık 2023 günü Mavi Didim Ga­ze­te­si in­ter­net si­te­sin­de yap­tı­ğı­mız başlattığımız anketimiz 22 aralık 2023 cuma günü saat 24. onlandı. "Başkan Atabay’ın bu güne kadar yaptığı çalışmalarından  memnun musunuz? " sorumuza, 2090 kişi katıldı. Anket sonucumuz Didim Belediye Başkanı ATABAY'dan memnuniyet 97 oyla %4,6 olurken.  Memnuniyetsizlik 1993 oyla 95,4 çıktı.  CHP Genel Merkezi bu gün anket yapsa çok da farklı olmayacağı ortada. 

TİP adayı Umut Kaşan: Ranta, talana ve yoksulluğa karşı; halkçı, kamucu ve sosyalist belediyecilik TİP adayı Umut Kaşan: Ranta, talana ve yoksulluğa karşı; halkçı, kamucu ve sosyalist belediyecilik

Bu sonuç Didim'de yaşayanların, Atabay'a isyanıdır. 

Geç­ti­ği­miz hafta Mavi Didim Ga­ze­te­si in­ter­net si­te­sin­de yap­tı­ğı­mız “Didim’de kimi Be­le­di­ye Baş­kan adayı gör­mek is­ter­si­niz?” an­ke­timizde 4221 kişi oy kullandığı ankette, Deniz Ata­bay 37 oyla  dip yapmıştı.

HABER: ERGUN KORKMAZ