Didim Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya CHP’li Ceren Turan, AKP’li Şakir Saruhan, Erdinç Ülker ve Metin Çatır mazeretli olarak katılmadı. Meclis toplantısına katılan Sayıştay denetçileri, amaçlarının açık bulup yazmaktan ziyade düzelmek olduğunu ifade ederek, iletişime önem verdiklerini dile getirdi. konuşma yapan Sayıştay denetçisi “İletişime önem veriyoruz. Daha fazla iletişimde olabilmek için de sizinle empati yapmamız gerekiyor. Bu nedenle de önce de encümen toplantısına katılmıştık. Şimdi de meclis toplantısına katıldık. Hem sizin nasıl karar aldığı kaldığınızı görüp sizin sizi daha iyi anlayabilmek hem de biz raporlarımızı yazarken sizinle hep iletişimde kalabilmek adına katılmaya karar verdik. Bizleri ağırladığınız size de çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

ŞUBAT MECLİS (5)

 GÜNDEM MADDELERİNE GEÇİLDİ

Gündemin ilk maddesi olan Zabıta Memuru Fazla Çalışma Ücretlerinin Belirlenmesi (Maktu Mesai Ücreti) konulu yazısı görüşülerek, oy birliğiyle plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi.

Gündemin ikinci maddesi olan Afet İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği konulu yazısı görüşülerek, oy birliğiyle hukuk komisyona sevk edildi.

Gündemin üçüncü maddesi olan Görev, Yetki ve Sorumluluklar konulu yazısı görüşülerek, oy birliğiyle hukuk komisyonuna sevk edildi.

Gündemin dördüncü maddesi olan Görev, Yetki ve Sorumluluklar konulu yazısı görüşülerek, oy birliğiyle hukuk komisyonuna sevk edildi.

Gündemin beşinci maddesi olan 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli olduğu tespit edilen yapılarda otopark ihtiyacının otopark ücreti ödenerek karşılanması ve gündemin altıncı maddesi olan Otopark bedeli hesabına konu grupların belirlenmesi konulu yazısı görüşülerek, oy birliğiyle imar komisyonu ve plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi.

ŞUBAT MECLİS (2)

İMAR KOMİSYONUNA SEVK EDİLDİ

Gündemin diğer maddeleri olan; Efeler 1965 Ada 5 Parselin Güneyi Trafo Alanı Plan Değişikliği Teklifi, Efeler 1039 Ada 15 Parselin Kuzeyi Trafo Alanı Plan Değişikliği Teklifi, Efeler 1508 Ada 4 Parselin Kuzeyi Trafo Alanı Plan Değişikliği Teklifi, Efeler 2393 Ada 2 Parselin Batısı Trafo Alanı, 1199 Ada 8 Parselin Kuzeyinde Trafo Alanı ve Park Alanı Plan Değişikliği Teklifi, Hisar 2510 Ada 3 Parselin Doğusu Trafo Alanı Plan Değişikliği Teklifi, Hisar Mahallesi 606 Ada 1 Parselin Doğusu Trafo Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Efeler Mahallesi 1468 Ada 8 Parselin Kuzeyi Trafo Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Efeler Mahallesi 918 Ada 25 Parselin Batısı Trafo Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Efeler Mahallesi 2092 Ada 11 Parselin Batısı Trafo Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu yazıları görüşülerek, oy birliğiyle imar komisyonuna sevk edildi.

Komisyona sevk edilen gündem maddeleri görüşülmek üzere meclis toplantısının ikinci birleşimi 5 Şubat Pazartesi günü saat 14.00’da belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşecek.

HABER: ELİF DİKBAŞ 

Kurallara uymayanlara 43 bin liralık ceza Kurallara uymayanlara 43 bin liralık ceza

 

Editör: Ergun Korkmaz