Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısına CHP’li Sevinç Karataş, Celalettin Erol; AKP’li Şakir Saruhan ve Ramazan Özalp mazeretli olarak katılmadı.

GÜNDEM MADDELERİNE GEÇİLDİ

Gündemin ilk maddesi olan Belediye Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen; Zabıta Memuru Fazla Çalışma Ücretlerinin Belirlenmesi (Maktu Mesai Ücreti konusuna ilişkin komisyon raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesi olan Belediye Meclis Hukuk Komisyonuna sevk edilen; Afet İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği" konusuna ilişkin komisyon raporu görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesi olan Belediye Meclis Hukuk Komisyonuna sevk edilen; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün 24.01.2024 tarih ve 2 sayılı "Görev, Yetki ve Sorumluluklar" konusuna ilişkin komisyon raporu görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.  

Gündemin dördüncü maddesi olan Belediye Meclis Hukuk Komisyonuna sevk edilen; Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 24.01.2024 tarih ve 55 sayılı "Görev, Yetki ve Sorumluluklar konusuna ilişkin komisyon raporunun görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesi olan Belediye Meclis İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli olduğu tespit edilen yapılarda otopark ihtiyacının otopark ücreti ödenerek karşılanması konusuna ilişkin komisyon raporu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesi olan Belediye Meclis İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen; Otopark bedeli hesabına konu grupların belirlenmesi konusuna ilişkin komisyon raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

“Kaybolan bir köy; Yoran” kitabı Kaymakam Kuruca'ya takdim edildi “Kaybolan bir köy; Yoran” kitabı Kaymakam Kuruca'ya takdim edildi

Mecl (4)

TRAFOLARIN İMAR PLANI DEĞİŞİKİLİĞİ KABUL EDİLDİ

Gündemin  geri kalan 9 maddesi olan; Efeler 1965 Ada 5 Parselin Güneyi Trafo Alanı Plan Değişikliği Teklifi,  Efeler 1039 Ada 15 Parselin Kuzeyi Trafo Alanı Plan Değişikliği Teklifi, Efeler 1508 Ada 4 Parselin Kuzeyi Trafo Alanı Plan Değişikliği Teklifi, Efeler 2393 Ada 2 Parselin Batısı Trafo Alanı, 1199 Ada 8 Parselin Kuzeyinde Trafo Alanı ve Park Alanı Plan Değişikliği Teklifi, Hisar 2510 Ada 3 Parselin Doğusu Trafo Alanı Plan Değişikliği Teklifi, Hisar Mahallesi 606 Ada 1 Parselin Doğusu Trafo Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Efeler Mahallesi 1468 Ada 8 Parselin Kuzeyi Trafo Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Efeler Mahallesi 918 Ada 25 Parselin Batısı Trafo Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Efeler Mahallesi 2092 Ada 11 Parselin Batısı Trafo Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konuları görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

HABER: ELİF DİKBAŞ