Gündemin ilk maddesi olan "2023 Mali Yılı Kesin Hesabı" konusuna ilişkin komisyon raporu görüşüldü. Cumhur ittifakının ret oyuna karşılık madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde ise Belediye Başkan yardımcılarının maaş ödeneği belirlendi. Komisyon raporuna göre Belediye başkanının maaşının 3’te 2’si oranında verilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin üçüncü ve dördüncü maddelerinde ise komisyonlara sevk edilen belediye ücret tarifleri ele alındı ve oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde ise Komisyona sevk edilen Çevre denetim biriminin görevleri oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde ise Cenaze hizmetlerinin Sağlık işleri müdürlüğüne bağlanması konusu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde yer alan Hisar Mahallesi 862 ada 10 no'lu parsele ilişkin ada kenar çizgisinin düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili aldığı ret kararı meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis G(7)

BORÇLANMA YETKİSİNDE OY BİRLİĞİ

Gündemin sekizinci maddesinde yer alan borçlanma yetkisi kapsamında Belediyede EYT kapsamında emekli olacak personele yapılacak ödemeler noktasında 60 ay vade ile 67 Milyon TL kredi çekilmesi konusu ele alındı. Madde oy birliğiyle kabul edildi.  Maddeyle ilgili söz alan Cumhur ittifakı meclis üyesi Metin Döne grup olarak yeni yönetimin önünün açılması ve belediyenin başta personel olmak üzere yapacağı diğer ödemelerin gerçekleştirilmesi adına evet oyu verdiklerini belirterek, ilerleyen süreçte bu krediyle yapılan ödemeler hakkında bilgi almak istediklerini dile getirdi. Başkan Gençay ise bütün işlerin şeffaf bir yönetim anlayışıyla devam edeceğini belirterek, tüm çalışmaları anlatacaklarını ifade etti. Gençay, konu hakkında bilgi vereceklerini  ifade ederek, teşekkür etti.

EKK ve ESO BAŞKANI ERUL FAİZ GÜNCELLEMESİNİ YORUMLADI EKK ve ESO BAŞKANI ERUL FAİZ GÜNCELLEMESİNİ YORUMLADI

Gündemin dokuzuncu maddesinde ise Didim Belediyesinin İç Anadolu Belediye birliğine üye olunması konusu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin onuncu maddesinde ise Didim Ziraat Odasının “Duyusal analiz laboratuvarı” konusundaki işbirliği talebi oy birliğiyle kabul edildi.

7) Belediye Meclis İmar Komisyonuna sevk edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01.03.2024 tarih ve 602 sayılı "Hisar Mahallesi 862 ada 10 no'lu parsele ilişkin ada kenar çizgisinin düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi.

8) Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 22.04.2024 tarih ve 684 sayılı "Borçlanma Yetkisi" konulu yazısının görüşülmesi.

9) Başkanlık Makamı'nın 30.04.2024 tarih ve 59 sayılı "Üyelik Talebi" konulu yazısının görüşülmesi.

10) Başkanlık Makamı'nın 30.04.2024 tarih ve 60 sayılı "Duyusal Analiz Laboratuvarı" konulu yazısının görüşülmesi.

HABER: ELİF DİKBAŞ 

Meclis G(8)

Meclis G(6)