Didim Belediye Meclisi Şubat ayı meclis toplantısı için toplanıyor. Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 1 Şubat 2024 Perşembe günü saat 14:00’da Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 15 gündem maddesi dahilinde toplanacak.

 GÜNDEM MADDELERİ ŞU ŞEKİLDE;

1)     Zabıta Müdürlüğü'nün 08.01.2024 tarih ve 45 sayılı "Zabıta Memuru Fazla Çalışma Ücretlerinin Belirlenmesi (Maktu Mesai Ücreti)" konulu yazısının görüşülmesi.

2)     Afet İşleri Müdürlüğü’nün 26.01.2024 tarih ve 12 sayılı ‘’Afet İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği’’ konulu yazısının görüşülmesi.

3)     İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 24.01.2024 tarih ve 2 sayılı ‘’Görev, Yetki ve Sorumluluklar’’ konulu yazısının görüşülmesi.

Kore gazisine son veda… Kore gazisine son veda…

4)     Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 24.01.2024 tarih ve 55 sayılı ‘’Görev, Yetki ve Sorumluluklar’’ konulu yazısının görüşülmesi.

5)     İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.01.2024 tarih ve 193 sayılı ‘’6306 sayılı Kanun kapsamında riskli olduğu tespit edilen yapılarda otopark ihtiyacının otopark ücreti ödenerek karşılanması’’ konulu yazısının görüşülmesi.

6)     İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.01.2024 tarih ve 194 sayılı ‘’Otopark bedeli hesabına konu grupların belirlenmesi’’ konulu yazısının görüşülmesi.

7)     İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.01.2024 tarih ve 197 sayılı ‘’ Efeler 1965 Ada 5 Parselin Güneyi Trafo Alanı Plan Değişikliği Teklifi’’ konulu yazısının görüşülmesi.

8)     İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.01.2024 tarih ve 199 sayılı ‘’ Efeler 1039 Ada 15 Parselin Kuzeyi Trafo Alanı Plan Değişikliği Teklifi’’ konulu yazısının görüşülmesi.

9)     İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.01.2024 tarih ve 201 sayılı ‘’ Efeler 1508 Ada 4 Parselin Kuzeyi Trafo Alanı Plan Değişikliği Teklifi’’ konulu yazısının görüşülmesi.

10)  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.01.2024 tarih ve 202 sayılı ‘’ Efeler 2393 Ada 2 Parselin Batısı Trafo Alanı, 1199 Ada 8 Parselin Kuzeyinde Trafo Alanı ve Park Alanı Plan Değişikliği Teklifi’’ konulu yazısının görüşülmesi.

11)  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.01.2024 tarih ve 204 sayılı ‘’ Hisar 2510 Ada 3 Parselin Doğusu Trafo Alanı Plan Değişikliği Teklifi’’ konulu yazısının görüşülmesi.

12)  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.01.2024 tarih ve 210 sayılı ‘’ Hisar Mahallesi 606 Ada 1 Parselin Doğusu Trafo Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ’’ konulu yazısının görüşülmesi.

13)  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.01.2024 tarih ve 211 sayılı ‘’ Efeler Mahallesi 1468 Ada 8 Parselin Kuzeyi Trafo Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ’’ konulu yazısının görüşülmesi.

14)  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.01.2024 tarih ve 212 sayılı ‘’ Efeler Mahallesi 918 Ada 25 Parselin Batısı Trafo Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ’’ konulu yazısının görüşülmesi.

15)  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.01.2024 tarih ve 213 sayılı ‘’ Efeler Mahallesi 2092 Ada 11 Parselin Batısı Trafo Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ’’ konulu yazısının görüşülmesi.

HABER: ELİF DİKBAŞ 

Editör: Ergun Korkmaz