Gündemin ilk maddesi olan Belediye Meclis Hukuk Komisyonuna sevk edilen, "Teşkilat Yönetmeliği / 12. madde" konusuna ilişkin komisyon raporu görüşüldü. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesi olan Belediye Meclis Hukuk Komisyonuna sevk edilen; "Belediye Teşkilatı madde 13 Hükümlerinde Değişiklik yapılması hakkında meclis Müzakeresi" konusuna ilişkin komisyon raporu görüşüldü. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesi olan Belediye Meclis Hukuk Komisyonuna sevk edilen; "Görev Yetki ve Sorumlulukları" konusuna ilişkin komisyon raporu görüşüldü. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesi olan Belediye Meclis Hukuk Komisyonuna sevk edilen "Kamuya ait Alanlarda Gerçekleştirilecek yıkımlar" konusuna ilişkin komisyon raporu görüşüldü. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Orman kampı çalışanlarına yangın tatbikatı Orman kampı çalışanlarına yangın tatbikatı

Gündemin beşinci maddesi olan Belediye Meclis İmar Komisyonuna sevk edilen; "Çatı Uygulamaları" konusuna ilişkin komisyon raporu görüşüldü. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin altınca maddesi olan Belediye Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna sevk edilen; "Taşınmaz Satışı konusuna ilişkin komisyon raporu görüşüldü. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesi olan Belediye Meclis Hukuk Komisyonuna sevk edilen;  "Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları" konusuna ilişkin komisyon raporu görüşüldü. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin sekizinci maddesi olan Belediye Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen; "Açık Sergi Alanı" konusuna ilişkin komisyon raporu görüşüldü. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

HABER: ELİF DİKBAŞ

Meiiclis (4)

Meiiclis (5)

Editör: Ergun Korkmaz