Marmaris Bördübet bölgesinde 21 Haziran 2022'de meydana gelen orman yangınında yanan alanlar birinci yılında adeta küllerinden doğuyor. 4 bin 392 hektar alanın zarar gördüğü yangının ardından yanan alanların temizlenmesiyle birlikte ağaçlandırma ve gençleştirme çalışmaları yapıldı.
Cumhuriyetin 100’üncü yılına girerken, Marmaris Bördübet’te yanan alanlar tekrar yeşeriyor. Ekilen tohumlar fidan olurken, dikilen fidanlar boy sürüyor. Yangının birinci yılında yanan alanlarda yapılan çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.
Takvimler yılın en uzun günü 21 Haziran 2022'yi gösterirken bir yıl öncesinde büyük orman yangınlarının yaşandığı Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde, bu sefer yangın haberi Marmaris Bördübet’ten geldi. Adını İngilizce 'kuş yatağı' anlamına gelen “birdie bed”den alan Bördübet ormanlarındaki yangını söndürmek için başta Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm kamu kurum kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar birlikte seferber oldu. Yangın üçüncü gününde tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangın söndürme çalışmaları sürerken bölgeye gelerek süreci yakından takip etti. Yangının kontrol altına alınmasından sonra Değirmenyanı Yangın Yönetim Merkezinde basın mensuplarına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanan alanların bir yıl içinde ağaçlandırılacağını söyledi. Bördübet yangınında zarar gören alanlarda önce yanan ağaçlar sahadan temizlendi, yanan alanların ağaçlandırma ve gençleştirme çalışmaları yapıldı.


Marmaris Bördübet yangını sonrası yanan alanların tekrar yeşertilmesi çerçevesinde iki yöntem uygulandı. Birincisi fidan dikim yoluyla ağaçlandırma, ikincisi silvikültürel yöntemlerle gençleştirme çalışmaları yapıldı. Yanan alanın büyük bir kısmında doğal ve yapay gençleştirme yöntemiyle tohumların çimlenip fidan olması sağlandı.

Aydın’da 300 bin sazan suyla  bu­luş­tu Aydın’da 300 bin sazan suyla bu­luş­tu


Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde yanan alanlarda tekrar fidanların geliştirilip büyüme sürecinde ağaçlandırma ve silvikültürel yöntemler uygulanıyor; yanan alanlarda ağaçların temizlenmesinin ardından toprak hazırlığı yapıp hazırlanan alanlara fidan dikim suretiyle yapılan işleme ağaçlandırma çalışması olarak adlandırılıyor. Yanan alanlarda doğal olarak ya da insan müdahalesiyle tohumdan fidana ve fidandan ormana sürecine ise silvikültür çalışmalar olarak adlandırılıyor. Kelime anlamı orman yetiştirme olan “Silvikültür” çalışmaları kendi içinde farklı uygulamaları olup yanan alanların tekrar ormanlaştırılması sürecinde en yaygın uygulanan yöntemdir. Bunların ilk başında “tabi tensil” denilen doğal gençleştirme yöntemi geliyor. Doğal gençleştirme yönteminde yanan alanların temizlenmesinin ardından, yangından etkilenmeme özelliği taşıyan kızılçam kozalaklarından düşen tohumlardan fidan elde etme yöntemi uygulanıyor. Bu tabi tensil sahalarında hiçbir şekilde saha toprak hazırlığı yapılmıyor. Sadece yanan ağaçlar kesilip sahadan çıkarılma ve ardından dal serme işlemi yapılıyor. Yanan sahalarda yapılan silvikültür çalışmalarının bir diğeri 'suni tensil' denilen yapay gençleştirme yöntemidir. Yapay gençleştirme çalışmalarında da yanan sahada tohumdan fidan elde etme çalışması yapılıyor. Yapay genleştirmenin doğal gençleştirmeye göre farkı ise tohum kaynağının yetersiz olduğu sahalarda uygun orjinli tohumların ekim yöntemiyle toprakla buluşturulmasıdır.
Yanan bir ormanlık alanda yangın sonrası nasıl ağaçlandırma yapılacağı ve hangi silvikültürel yöntemlerin uygulanacağı konusunda uzman teknik personeller tarafından incelenip karar veriliyor.