İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Akbelen Ormanı'nda yapılacak madencilik faaliyetinin Bodrum'un su kaynaklarını yok edeceği uyarısında bulundu. Kantarcı, ormanın olduğu yerde toprağın iki tabakalı olduğunu belirterek, madencilik faaliyeti için iki tabakanın da parçalanıp kömüre ulaşıldığını ve bu yapılırken de yer altı sularına zarar verildiğini ifade etti.

Profesör Doktor Doğan Kantarcı, Muğla Akbelen’de gerçekleşecek olan madencilik faaliyetinin Bodrum’u doğrudan etkileyeceğini belirterek;

"Bugün ormanın ve zeytinliklerin yetiştiği, toprağın oluştuğu mezozoik yaşlı, sert kireç taşları. Bunlara Fransızca kalker diyorlar. Çatlaklı yapıya sahip, karstik yapı denilen çatlaklı yapıya sahip. Bu toprakların üstüne yağan yağış, çatlak sisteminden aşağıya geçerek yer altı suyuna ulaşıyor ve yer altı suyunu oluşturuyor. Yer altı suyunu oluşturduktan sonra bunun daha derine gitmesini engelleyen, altta ikinci bir kireç taşı tabakası var ve bu kireç taşı tabakası killi. Üstekinden farklı bir kireç taşı. Bu kirli kil, su alıp şiştiği için su geçirmez bir taban oluşturuyor. Yer altı suyu işte bu tabanın üstünde toplanarak, kaynakları besliyor, dereleri besliyor, yer altı sularını besliyor. Dolayısıyla kireç taşlarının altında ise kömür var.

Kömüre ulaşmak için bu iki kireç taşını ortadan kaldırdığınızda, bölgeyi besleyen bütün su kaynaklarını yok ediyorsunuz. Sadece ormanı, zeytinlikleri yok etmek değil. Bölgeyi besleyen su kaynaklarını yok ediyorsunuz. Su kaynaklarını yok ettiğiniz vakit, bölgede yaşamayı, insanların, köylülerin yerleşim alanlarının varlığının devamını yok ediyorsunuz. Buradaki yer altı suyu kaynaklarından Bodrum besleniyor. Bodrum'da insanlar geldi ve yerleşti. Bodrum önemli bir turizm merkezi haline geldi. Para kazanılıyor. Su olmazsa nereden kazanacaksınız. Deniz suyunu mu arıtacaksınız?" dedi.

Aynı mahallede iki şüpheli ölüm Aynı mahallede iki şüpheli ölüm

'BODRUM AKBELEN’İN SUYUNA MUHTAÇ'

Kantarcı, ağaçlar kesildikten sonra bölgede başlanacak madencilik faaliyetinin patlatmalar sonucu yer altı sularını yok etmesiyle Bodrum'un su kaynaklarının da ortadan kalkacağını ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın  Akbelen’de gerçekleşen mücadeleye destek vermesinin doğal olduğunu kaydederek; “Bodrum'un suyu o ağaçların kesilmesiyle başlamaz ama eğer o ağaçlar kesildikten sonra onların kök sisteminin yayılmış olduğu toprak ve bahsettiğim çatlaklı kireç taşı kaldırılır da altında kömüre ulaşılmaya çalışırsa, işte o zaman Bodrum'un suyu kesilir. Kaç gündür ağaçları kesiyorlar, iyi yapmıyorlar. Ağaçların kesim zamanı gelmiş değil. Gelseydi, Orman İşletmesi girer keserdi. Korunması gerekiyor. Mesele sadece orman ağaçları değil. Zeytinlikler de var orada. Bodrum zaten susuz. Bodrum'un susuzluğunu gidermek için Bodrum'a Kayalıdere Barajı'nı yapmaya kalktılar, yanlış yer seçimiydi. Mahkeme bunu iptal etti. Dolayısıyla Bodrum, buradaki Çamköy kuyularından gelen suya ve buradan gelen yer altı suyuna muhtaç. Bodrum susuz kalır.” Dedi.  

HABER: BUKET YETİŞSİN