Kurtuluş Savaşı dönemi, henüz ortada hiç bir siyasi parti yok. Ama Türklerin Bozkurt ongunu var! Bu da 1922 tarihli belgesi..

 "Sancağımızın önünden bir Kurt geçti! Dedik Zafer bizim inşallah!"

(Gazi Mehmet Ali Soy

Türklerin kutlu kitabı Oğuznâme'de, Oğuz Han'a yol gösteren "Gök tüylü, gök yeleli" bir erkek kurttan bahsedilir. "Kurt" hem Oğuz Destanında hem de diğer Türk destanlarında Türk'e rehber rolünde olup, mutluluğun ve zaferin sembolü anlamına gelmektedir. Türk Kurtuluş Savaşı (1919 - 1923) gazisi Gazi Mehmet Ali Soy, 1975 yılında TRT ekranlarında, Büyük Taarruz'un başladığı 26 Ağustos günü yaşadıklarını ve Türklerin destanlarındaki bu inancını bakın nasıl anlatıyor: "26 Ağustos gecesi biz cepheye yürürdük, hareket ettik. Akşehir Deresinek Köyü diye bir köyden.. Orda yerleşiyordu, malûm ya Alayımız 15. Fıkra 38. Alay... Bir ikindi günü bizi hareket ettirdiler. Köyü kurtulduk, 1 kilometre ileri önümüzü bir kurt geçti, tam solumuzda bir kurt geçti! Yani 20 metre aralıkla sancağımızın önünden geçti!

Dedik: Zafer bizim inşallah! Zafer bizim!..

Böyle tek bağırdık; Zafer Bizim!"

Gazi Mehmet Ali Soy, Kuva-i Milliye saflarında çarpışmıştır. Delibaş Mehmet ve Çerkez Ethem isyanlarının bastırılma harekatlarına katılmıştır. Garp Cephesi, İnönü Muharebesi, Sakarya ve Dumlupınar Meydan Muharebesi savaşlarında bulunmuştur. Kahraman gazimiz Kurtuluş Savaşı sırasında sağ kolunu bu millet için feda etmiştir. Gazimizin ruhu şâd olsun.

Şimdi gelelim asıl konuya..

Bozkurt bir siyasi parti sembolü değildir!

Din ile bir ilgisi yoktur!

Oğuz Han'dan bugüne, Kür Şad'tan Kül Teğin'e, Kağandan Uç Beğine Büyük Türk Milleti'nin sembolüdür. 500 milyonluk büyük Türk Ailesinin, binlerce yıldır ortak simgesidir..! Dün olduğu gibi bugün de Türkler; Batı Trakya’dan, Bakü’ye Gagauzya’dan Sibirya'ya Bozkurt işareti yapar. Türkmenlinden Doğu Türkistan'a, Tebriz ve Altaylar’dan Kerkük’e kadar BOZKURT işareti ile birbirini tanırlar! Tüm Turan Dünyası bu işaretle birbirlerini selâmlarlar. Macar, Kazak, Özbek, Türk, Azerbaycan Türkleri, Uygur (Doğu Türkistanlı), Kırgız, Başkır, Çuvaş, Bulgar, Tatar, Türkmen, Moğan, Buryat, Nogay, Gagavuz, Karaçay, Yakut ve Japonlar gibi..

Tekrar ediyoruz! BOZKURT HİÇ BİR SİYASİ İRADENİN TEKELİNDE OLAMAZ MİLLİ BİR SİMGEDİR. Bu sebeple siyasi bir önerme ya da anlatım değildir! Türklerin tarih sahnesinde var oluşundan bu yana bayraklarında, paralarında kullandığı bir milli semboldür. Doğusu batısı, sağcısı solcusu fark etmez!

Macaristan, Macarlar (Asya halkı), Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Tataristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Karakalpakistan, Yakutistan, Bulgaristan, Başkurdistan, Doğu Türkistan, Çuvaşistan, Çeçenistan, Moğolistan, Dağıstan, Arnavutluk, Avar, Bosna Hersek, Kabardino-Balkarya, Buryatya, Gagavuzya, Tuva, Estonya, Evenki, Finlandiya, Hazaralar, Kırım, Kumuklar, Kalmukya, Mari El, Kabardey, Çango, Karaçay-Çerkesya, Karelya, Mançular, Nenetler, Nogay, Samiler, Sekeller, Hantı Mansi, Kore Cumhuriyeti, Komi Cumhuriyeti ve Japonya halkları, Bozkurt işaretini yaparlar.

Bozkurt, Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan ve ulusal semboldür. Boskord ve Pusgurt olarak da söylenir. Yol gösterici, kutlu kurt, tüm Türk ve Moğol boylarının ortak ongunudur. Bozkurt, tarih öncesi dönemlerden beri Türklerce kutsal sayılmıştır. Bozkurt'un kutsal sayılmasının ve Türklerin ulusal sembolü olmasının en önemli nedeni, Türklerin bir bozkurdun soyundan geldiklerine inanmalarıdır. Bu sembol Türk hakanları tarafından başarı anlamına gelen bir zafer işaretidir. Batıya göç eden, Hun, kıpçak, Peçenek Türkleri aynı zamanda bu işareti Soy belirtir olarak yani "Ben Türk'üm" manasında da kullanmışlardır. Bozkurt işaretinin, İslamiyet öncesi Göktürk döneminde ve diğer Türk devletlerinde, Türk hakanlarının zafer işareti olduğu, mağaralarda bulunan 6.yüzyıla ait “Türk hakanı heykeli” ile apaçık anlaşılmıştır. Öyle ki bu sembole 10. y.y. İranlı Şair Firdevsinin Şeyhnamesinde de rastlanmaktadır. Türk kadınların minyatürünün yer aldığı bu eserde Bozkurt işareti yapan kadınlar resmedilmiştir.

450004123 8239206689444972 5759031675394000440 N

Bozkurt, bugün tüm Türk yurtlarında Türk milliyetçiliğinin sembolüdür. Atatürk tarafından da ulusal sembol ilan edilmiş ve birçok yerde kullanılmıştır. Cumhuriyetin ilk yılları; 1926'da Eski, 1928'den sonra Yeni Türkçe harflerle, Türk parası ve posta pullarında da Bozkurt resimleri basılmıştır. 1926 tarihinde bir kaza sonucu batan Türk vapurunun adı da Bozkurt'tu. 1934 yılındaki Soyadı Kanunu ile "Bozkurt" soyadını alacak olan Mahmut Esat'ın Fransa'ya karşı Türkiye'yi savunduğu ve kazandığı davanın adı da Bozkurt-Lotus davasıydı.

Anlamayanlar için tekrar ediyoruz.

Bozkurt, bir siyasi parti sembolü değildir!

Din ile bir ilgisi yoktur!

Bozkurt, Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan ve ulusal semboldür. Tüm Turan ve Türk Dünyası bu işaretle selâmlaşır, tanınır. Yani Türkçe konuşmadan "Ben Türk'üm" dersin.

450192826 8239199279445713 8750564942439760521 N

Kaynak: TRT arşiv

Birinci resim 1926 yılda Atatürk'ün bastırdığı Ergenekon temalı Bozkurt posta pulu.

 İkinci resim Japonya Miho müzesinde bulunan Göktürk tabletindeki Göktürk Beyi Bozkurt işareti yapıyor.