Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Mortan Sevi’nin Uzman Klinik Psikolog Güliz Şan Etgür ile birlikte çalıştığı "Anne-Çocuk Etkileşimli Bilişsel Davranışçı Etkinlik Kitabının Etkililiği: Bir Pilot Çalışma" adlı araştırma ödül kazandı. Araştırma, bu yıl 10’uncusu düzenlenen ve klinik psikoloji alanında prestijli bir ödül olan Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu Araştırma Ödüllerinde birinciliğe layık görüldü. Ödül kazanan çalışmada; anne ve çocukların ev ortamında uygulayabileceği şekilde dijital ortamda hazırlanan ‘Bilişsel Davranışçı Terapi’ odaklı etkinlik kitabının çocukların olumsuz otomatik düşünceleri ve depresyon belirtileri ile annelerin bilişsel çarpıtma ve depresyon belirtileri üzerindeki etkililiği incelendi. Ödül kazanan kitapta, çocukların; düşünce, duygular ve davranışlar arasındaki ilişkiyi ve farkları daha iyi anlayabilmeleri için etkinlikler bulunuyor. Anne ve babaların çocuklarına uygulayabileceği bu etkinlikler, çocuğun olumsuz duygularla baş edebilmesini sağlamayı amaçlıyor.
Etkinlik kitabını basılı olarak da okuyucuyla buluşturacaklarını söyleyen Doç. Dr. Sevi, “2019 yılında pandeminin başlamasıyla birlikte çocukların evde aile üyeleriyle, özellikle de anneleriyle, dijital platformlarda geçirdikleri sürenin önemli ölçüde arttı. Artık ailelerin ve çocukların terapi tekniklerinden yararlanabileceği, erişilebilir ve uygulanabilir çevrimiçi terapötik müdahale kaynaklarına, uygulamalarına veya programlarına ihtiyacı var. Çalışmanın sonuçları deney grubundaki annelerin bilişsel hataları ile depresif belirtilerinde ve çocukların olumsuz otomatik düşüncelerinde kontrol grubuna kıyasla istatistiksel açıdan daha anlamlı azalmalar olduğunu, etkinlik kitabının anneler ve çocukları için faydalı bir araç olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Bu çalışmanın giderek artan teknoloji odaklı bir dünyada gelecekteki çevrim içi müdahale programlarına ilham vereceğine inanıyoruz” dedi.(İHA)