Didim Belediye Meclisinin Haziran ayı olana Meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı. Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın Ankara’da bulunması sebebiyle toplantıya Meclis Başkan vekili Aydan Aşık Turgut başkanlık etti. Toplantıya AK Partili meclis üyesi Metin Döne mazeretli olarak katılmadı. Gündeme geçilmeden önce ek gündem olarak iki madde gündeme kabul edildi.

Gündemin ilk maddesinde yer alan Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'ne 3 üye seçimi yapıldı. Açık yapılan oylamayla birliğe CHP’li Ali Rıza Şen, Gözde Danış ve Ayşe Gizem Gökçe  seçildi. Gündemin ikinci maddesinde ise Aydın Afet Hizmet Birliğine bir asil bir yedek üye seçimi yapıldı. Açık yapılan oylamada CHP’den Caner İnceoğlu asil, Gözde Danış yedek olarak seçildi.

Meclios (8)

Gündemin üçüncü maddesinde ise ’Çiftçi Mallarının Korunması Meclisi tekrar üye seçimi’’ yapıldı. Kapalı zarf usulü yapılan seçimler neticesinde CHP’den Ozan Küçükşahin, Ali Rıza Şen, Mehmet Emre Kamacı, Koray Deniz Özer ve AK Parti’den Muammer Aktaş asil olarak seçildi.

Gündemin dördüncü maddesinde ise belediye hibe edilen ’DİDBEL Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ltd. Şti.'nin hibe kabulü ele alındı. Şirketin belediyenin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için çalışacağını kaydeden Başkan vekili Aydan Aşık Turgut, bir aylık bir şirket olduğunu açıkladı. Madde oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesinde ise kadro ihdası konusu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin altıncı Maddesi ’Teşkilat Yönetmeliği / 12. madde’’ konulu yazısı görüşülerek, hukuk komisyonuna sevk edildi.

Gündemin yedinci maddesi ’Belediye Teşkilatı madde 13 Hükümlerinde Değişiklik yapılması hakkında meclis Müzakeresi’’ konulu yazısı görüşülerek, hukuk komisyonuna sevk edildi.

Meclios (10)

Gündemin sekizinci maddesi ’Görev Yetki ve Sorumlulukları’’ konulu yazısı görüşülerek,  hukuk komisyonuna sevk edildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ’Kamuya ait Alanlarda Gerçekleştirilecek yıkımlar’’ konulu yazısı görüşülerek, hukuk komisyonuna sevk edildi.

 Gündemin onuncu maddesi ’Çatı Uygulamaları’’ konulu yazısı görüşülerek, imar komisyonuna sevk edildi.

Gündemin on birinci maddesi ‘‘Taşınmaz Satışı’’ konulu yazısı görüşülerek plan bütçe ve hukuk komisyonuna sevk edildi.

Gündemin on ikinci maddesi “Bilgi işlem Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları” konulu yazısı görüşülerek, hukuk komisyonuna sevk edildi.

Didim’de 23 düzensiz göçmen yakalandı Didim’de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Gündemin on üçüncü maddesi “Açık sergi alanı” konulu yazısı görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Komisyonlara sevk edilen gündem maddeleri görüşülmek üzere toplantı 10 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’a ertelendi.

HABER: ELİF DİKBAŞ

Meclios (9)

Editör: Ergun Korkmaz