31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi ilçede oluşturulan Didim inisiyatifi nasıl bir yerel yönetim istediklerine dair tutum metni açıkladılar.

Didim Merkez park içerisinde bulunan çay bahçesinde gerçekleşen toplantıda yapılan açıklamanın herhangi bir siyasi partiye destek ya da herhangi bir siyasi partiye karşı olmak anlamına gelmediği ifade edildi. Metni imzalayacak olan, kitle örgütleri, odalar, sendikalar, meslek kuruluşları ve kişilerin Didim'de nasıl bir yerel yönetim istediğini, seçimlere giren siyasi partilerin bu talepleri doğru değerlendirmesini ve gereğini derhal gerçekleştirmeye başlamasını, seçimlerden sonra da, hangi parti seçilirse seçilsin müdahil olacaklarını da belirttiler.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ülkemiz, son yıllarda hakların kaybedildiği, emekçilerin ve  emeklilerin, kadınların, gençlerin, işsizlerin, engellilerin  daha da zor yaşam sürdüğü, kent kaynakların rant uğruna tüketildiği bir ülke haline getirildi. Tüm yaşam alanlarımız, barındırdıkları değerlere bakılmaksızın iktidar tarafından, sadece sermayenin çıkar ve programları üzerinden şekillendiriliyor.

Halk Anadolu’nun hemen hemen her bölgesinde havasını, suyunu, toprağını koruma mücadelesi veriyor.  Bakanlıkların uygulamak istediği yüzlerce proje, halkın açtığı davalar sonucu yasalara uymadığı için iptal ediliyor.  Günümüzde artık herkes için ulaşılabilir, eşitlikçi bir sağlık, eğitim  ve barınma hakkından bahsetmek mümkün değil. Sosyal güvenlik, kriz altında, halk gelecek kaygısı yaşmaktadır.

12 Eylül ürünü AKP, neoliberal politikaları uygularken her geçen gün sahip olduğumuz haklarda kayıplarımız artıyor. Laiklik açısından göreceli olarak kazanılmış olan haklar da, gerici ve siyasal, mezhepsel islamcılık üzerinden budanıyor.

Ülkemiz uzun bir dönemdir, bir seçimden bir seçime, bir referandumdan referanduma ve hatta beraber yürüdükleri yolun çelişkilerinden, darbe girişimlerinin yaşandığı süreçlerden geçiyor.

Üretimin  tüketildiği, kaynakların sermayeye peşkeş çekildiği bir yönetim anlayışına hapsolduk. Bu bağlamda bugün, emekçiler ve emekliler çok ciddi ekonomik kayıplar yaşıyor.  Ülke bir şantiye gibi görülerek doğası tahrip ediliyor.  Kamu kaynakları genel ve yerel iktidarlar eliyle haraç mezat satılıyor.  İş cinayetleri, baskılar, hukuksuzluk, adaletsizlik tam olarak hakim olmuşken kadınlarımız her gün  “iyi hallere bürünmüş” canilerce katlediliyor.

Yaşanan tüm bu gelişmeler sonucu ülkemiz,  hem demokratik hem de ekonomik alanda, dünya standartlarının çok altında kalan bir ülke haline geldi.

İste böyle bir ortamda halk,  yerel yönetimlerde buluşmaya, hak ve hukuk mücadelesini yerel yönetimlerle birlikte büyütmek amacıyla seçimlere girmektedir.  Ne yazık ki halkın asıl gündemi işsizlik, açlık, gericilik, demokrasi, adalet iken  yapay gündemler yaratılarak, yalanlar üzerinden gerçek sorunları saptıran seçim gündemleri yaratılıyor.  Biz emekliler, emekçiler yaratılan bu suni gündemlere mahkum muyuz? Değiliz! Bizler buna mahkum olmadığımızı artık yeter!  Söz halkındır diyerek haykırıyoruz.

Inisiyatif (G1)

YEREL SEÇİMLERDE SİZİN KENTLE İLGİLİ İSTEKLERİNİZ DEĞİL, BİZ HALKIN İSTEKLERİ ÖNEMLİ DİYORUZ

Bu amaçla bizler,  Didim'de yaşayanlar, yukarıdan aşağıya belirlenen, kafasına ve çıkarlarına göre iş yapan, bilimsellikten, sosyallikten uzak, halka rağmen yönetme  politikalarını  istemiyoruz!

Biz bu yerel seçimlerde;

1- Didim'in doğasının, kamu kaynaklarının, zeytinlik ve orman alanlarının  korunmasını; Kente gelecek yatırımların, ÇED başvuruları vb projelerin Didim kaynakları ve Didimliler lehine titizlikle incelenmesini ; gereğinde Didim’in sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması amacıyla yasal düzlemde mücadele verilmesini;  

2- Didim halkıyla birlikte, bilimsel ve teknik esaslara dayanan, sürdürülebilir bir kentleşme çatısı altında bir turizm politikası yürütülmesini,

3- Yerel Yönetim önderliğinde,  bağımsız Kadın, Gençlik, Engelli, Emekli ve Mahalle meclislerinin kent meclisi çatısı altında kurulmasına;

4-Yerel yönetimin kararlarında,  halkın katılımının sağlanmasını ve Kent Meclislerinin görüşlerinin alınmasına;

5- Meclis toplantılarının demokratik kitle örgütlerine ve siyasi partilerin temsilcilerine açılmasını,

6- Mahallelere yönelik kararlarda,  mahalle muhtarları ve Mahalle Meclisleriyle  birlikte sorunların ele alınıp değerlendirilmesini;

7- Belediyenin istihdam politikalarında, liyakata dayalı, Didim halkının  "hane geliri " baz alınarak , işsiz ve açlık sınırı ile altında gelire sahip  Didimlilerin işe alınmasına öncelik verilmesini;

8- Bir DidimKart oluşturularak yoksul ve ihtiyaç sahiplerine sosyal belediyecilik anlayışı ile gösteri yapılmadan dayanışmalar yapılmasını;

9- Ekonomik yetersizlikleri olan öğrenci ailelerine yine DidimKart anlayışı ile sosyal yardım gerçekleştirilmesini,

Uslu Kavşağına sinyalizasyon için imza topladılar Uslu Kavşağına sinyalizasyon için imza topladılar

10- Temiz suya erişimin bir hak olduğu gerçeğinden hareketle Büyükşehir Belediyesi’nin  10 tona kadar olan hane içi su tüketim ücretinde,  ton  başına 5,00 TL ye ücret belirlemesini;  yoksulluk sınırı altında gelire sahip ailelere b bu hizmetin ücretsiz hale getirilmesini;

11- Süt, yumurta, et, ekmek gibi temel gıda tüketim maddelerinin yoksulluk sınırı ve altında yaşayan bireyler için ulaşılabilir ücretlere indirilmesini, özellikle emekliler için hatırı sayılır biçimde indirimli olmasını,

12-Şehrin günün her saati, herkes için erişilebilir olması, bu hedefle sokaklarının herkesin güvenle yürüyebileceği şekilde aydınlatılmasını;

13- Kadınlar ve dezavantajlı grupların haklarını koruyan kentsel politikaların uygulanmasını;

14- Kadın Dostu ve Engelsiz bir kent planı ile buluşmayı;

15- Ekonomik nedenlerle kahvelere bile gidemeyen emeklilerin sosyalleşmesi için bir EMEKLİ EVİ açılmasını, bu evin yönetiminin emekli meclisleriyle birlikte yürütülmesini, kararların emekli meclisi tarafından alınmasını,

16- Emeklilerin su ve ulaşım ücretlerinin indirimli olmasını,

17- Didim plajlarının şezlong işgalinden kurtarılarak herkes için ücretsiz ve ulaşılabilir hale getirilmesini,

18- Didim halkına ait olan, belediyenin arazi, arsa gibi alanların, satmayacağız, sattırmayacağız denmesini ve Didim halkıyla bunun mücadelesinin verilmesini,  istiyoruz!

231 Q

SEÇİMLERE GİREN BÜTÜN SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRIMIZDIR!

Bütün adayların mal varlıklarını, seçilmeleri halinde belediye ile ilgili olan işyerlerini bırakmalarını, oradan maaş ve yasal olan ücretler haricinde hiç bir çıkar elde etmeyeceklerini açıklamalarını istiyoruz!

Meclise giderlerin Didim halkının çıkarları dışı da hiç bir şeye imza atmayacaklarını açıklamalarını istiyoruz!

Eminiz ki daha çok konu var. Çözüm, birlikte yönetme ve halkla birlikte kararlar almaktan geçiyor.  Eğer gerçekten halkla birlikte olunursa çok güzel bir Didim ortaya çıkacak.

Didim halk ile birlikte yönetmeyi hak eden bir kenttir!

Bu talepleri taahhüt etmeyenlere oy vermeyeceğiz! Bu talepleri yazılı olarak taahhüt eden siyasi partilere oy vereceğiz.  Seçim sonrasında da çalışmalarımızı sürdüreceğiz!

HABER: ELİF DİKBAŞ