Eğitim Sen Didim Baş Temsilcisi Gökhan Gök, tarafından yapılan açıklamada “Düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanan yeni müfredatı kabul etmiyoruz!” denildi.

Eğitim Sen’li Gök, açıklamada “Türkiye’de 2002 yılında AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte pek çok alanda olduğu gibi eğitimde de köklü dönüşümler yaşandı. Bu değişiklilere reform dediler ama yapılan işler sürekli daha kötüye gitti. 2004 yılından başlayarak okul öncesinden üniversiteye kadar bütün öğretim programları değiştirildi. İlk köklü değişiklik 2006/2007 yıllarında yaşanırken, 2017/2018 eğitim öğretim yılından itibaren bütün öğretim programları bir kez daha değiştirilip yeni uygulamalara gidildi. Yeni programlarla birlikte eğitim sisteminin dayandığı felsefeden öğretim yöntem ve tekniklerine, ölçme-değerlendirmeden ders kitaplarına kadar kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Şimdi de aceleyle köklü bir müfredat değişikliğine gidiliyor. Adeta yangından mal kaçırır gibi hızlıca onaylanan bu müfredatı kabul etmemiz mümkün değildir.

Bakanlık, müfredatla ilgili görüş ve öneriler için sadece bir hafta süre tanımış, gelen eleştiriler üzerine bu süreyi on güne çıkarmıştı. Hazırlık süresinin on yıl olduğu belirtilen müfredat için on gün içinde görüş ve öneri istenmesi, sürecin ne kadar ciddiyetsiz ve formalite icabı yürütüldüğünü gözler önüne seriyor. Müfredatın hazırlık aşamasında 1000 kişiyle çalışıldığı ve onlarca çalıştay yapıldığı iddia edilmiş, ancak bu çalışmalara kimlerin katıldığı ve nerede yapıldığına dair sorular yanıtsız bırakılmıştı. Bakan Tekin, 67 bin 284 öneri ve görüş aldıklarını belirtmiş, ancak bu kadar kısa sürede bu görüşlerin nasıl değerlendirildiği ve ne oldukları konusunda hiçbir açıklama yapılmamıştı. Müfredatın hızlıca Talim ve Terbiye Kurulu’ndan geçerek onaylanması, sürecin ne kadar kurgu olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Ülkenin eğitim müfredatı hazırlanırken, sürecin bu kadar ciddiyetsiz ve aceleye getirilmesi kabul edilemez. Eğitim müfredatı, tüm bileşenler, akademisyenler, eğitim uzmanları, sendikalar ve fakültelerle birlikte hazırlanmalıydı.

Ancak bu süreçte hiçbir ihtiyaç analizi, değişim gerekçesi ve eğitim programı hazırlama tekniği uygulanmamış, pilot uygulama yapılmadan müfredatın yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacağı duyurulmuştur. Bu müfredat, laik demokratik yaşama topyekûn bir meydan okumadır.” ifadeleri yer aldı.

Eğitim Sen’li Gök açıklamasında sonunda şunları kaydetti:

Didim - Bodrum deniz seferleri  1 Temmuz’da başlıyor Didim - Bodrum deniz seferleri  1 Temmuz’da başlıyor
  • Bilime ve bilimsel gerçeklere savaş açtığı için,
  • Laik eğitim ve laik yaşamı hedef aldığı için,
  • Cumhuriyetin aydınlanmacı değerlerini ortadan kaldırdığı için,
  • Cinsiyetçi olup, toplumsal cinsiyet eşitliğine yer vermediği için,
  • Toplumsal ve kültürel çeşitliliği yok saydığı için,
  • Eğitimi piyasaya açmak ve kamusal eğitimi ortadan kaldırmak amacıyla hazırlandığı için,
  • Öğrencileri belirsizliğe, umutsuzluğa ve geleceksizliğe sürüklediği için,
  • Sınav odaklı eğitim sistemine devam ederek, öğrenci yeteneklerini gerici bir yöntemle ölçmek için,
  • Eğitimi dincileştirme ve okulları imam hatip müfredatları ile eşleştirme amacı taşıdığı için,
  • Birleştirici ve bütünleştirici yurttaş bilinci yerine, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı olduğu için.

BU MÜFREDATI DERHAL GERİ ÇEKİN!

HABER:ELİF DİKBAŞ

Editör: Ergun Korkmaz