Gerçek Yalı Sitesi içerisinde bulunan bir kafede gerçekleşen kahvaltı etkinliğine bazı siyasi parti temsilcileri, kitle örgütü temsilcileri ve çok sayıda sendika üyesi olan emekliler katıldı.

Kahvaltı öncesi konuşma yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Didim Şube Başkanı Haydar Pınarbaşı, emeklilerin sendikasına yeniden kapatma davası açıldığını ifade ederek, “Sendikamıza dokunmayın!” dedi.

Pınarbaşı, emeklilerin örgütlenmesinin yine engellenmek istendiğini ifade ederek, “2021 Ekim ayında o zamanki adımızla Tüm Emekli Sen iktidarın baskısıyla yargı tarafından kapatılmıştı.30 Kasım 2022'de Tüm Emeklilerin Sendikası adıyla yeniden kurulduk. Aradan 4 ay geçtikten sonra ,Ankara valiliği bize yine dava açtı. Daha bir yılımız dolmadan yarın ,yani 17 Ekim'de yine kapatma istemiyle yargılanacağız. Oysa biz emeklilerin yararına çalışan bir sendikayız. Emekli ve yaşlı vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için mücadele ettik. Ülkemizin demokratikleşmesi için mücadele ettik. Emekli vatandaşlarımızın açlığa mahkum edilmesine karşı çıktık. Hak ve hukukun tesisini istedik. Yokluğa, yoksulluğa karşı çıktık. Emeklilerimizin sosyo-kültürel aktivitelere katılmalarının sağlanmasını istedik. Gerentoloji hizmetlerinden yararlanmasını istedik. Bil cümle emekli vatandaşlarımıza kaliteli yaşlanmanın sağlanmasını istedik.” dedi.

dasda-1

Pınarbaşı, açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

Erdoğan'ın emeklilerin bir bölümüne, çalışan emeklileri dışında tutarak , Kasım ayı içinde bir defaya mahsus olarak 5000 lira verileceği açıklaması hem adaletsizdir , hem de emeklilerin yoksulluğuna çare olması mümkün değildir. Bu pervasız uygulama emeklilerin yeterince örgütlenememiş olmasınında bir sonucudur .Oysa yeterince örgütlü emekli topluluğu olsaydık ,emeklilerin bu şekilde onuruyla oynanılamazdı. Bir tür sadaka verilmeye kalkılamazdı. İktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Emeklilerle oynamayın. Seçimlere endekslenmiş sadakalarla emeklileri yönetememe bedbahlığından vazgeçin.

Yoksulluğa boğdukları yetmezmiş gibi, emeklilerin yoksulluğa, ölüme mahkum edilmesi yetmezmiş gibi birde sendikamıza saldırılmasını, kapatma davaları açılmasını asla kabul etmiyoruz.

Her vatandaşın iyi yaşama hakkı vardır. İyi yaşamak için demokratik ve barışçıl olmak kaydıyla her vatandaşın örgütlü veya örgütsüz mücadele etme hakkı vardır.

Şu an Türkiye'de emeklilerin bırakalım iyi yaşadıklarını, bırakalım yoksul yaşadıklarını ,açlık sınırı altında sürünüyorlar . Bu ayıp iktidarındır. Dava açılacaksa adres bellidir. O adresin emekli sendikaları olmadığı kesindir.

Bizim kapatılmamız için hukuku dolanan yargıya, yargıçlara seslenmek istiyoruz: Anayasanın 90. Maddesi açıktır. "İmzacısı olunan uluslararası sözleşmelerin iç hukukta düzenlenmemiş olması veya çelişmesi durumunda, uluslararası sözleşmeler esas alınır ".Türkiye Uluslararası sözleşmelerin ilgili maddelerinde " herkesin sendika kurabileceği " maddelerine imza atmıştır.

Kanunlar anayasanın üstünde olmadığı kesindir. O halde yargı anayasanın 90.maddesini uygulayıp, kapatma davasını red etmelidir. Çünkü bu dava hukuki değil siyasidir. Hakimlerin baskılara direnmesini bekliyoruz.

Doğal sivrisinek yok edici ebabil kuşları Doğal sivrisinek yok edici ebabil kuşları

Ülkede demokratikleşmede bahsedenlerin , sivil anayasadan bahsedenlerin önce anayasayı uygulamaları gerekir.

Bizi kapatmak anayasaya aykırıdır. Kapatırsanız itirazlarımızı yapacağız. İtirazlarımız , iç hukukta karşılık bulmazsa ,anayasa mahkemesine ,o da olmazsa AHİM'e kadar gideceğiz. Yine olmazsa sendikamızı yeniden kuracağız.

Biliyoruz ki; vazgeçildiğinde kaybedilir. Biz asla vazgeçmeyeceğiz.

Her şeye rağmen Ankara'da hakimler var demek istiyoruz.17 Ekim'de yargının sendikamız lehine karar vererek kapatma davasını red etmesini bekliyoruz.

HABER: ELİF DİKBAŞ 

yrtyrtyr

Editör: Ergun Korkmaz