Kadın Voleybol A Milli takımımız çok büyük bir başarı elde etti. Şimdiye kadar kazandığımız takım oyunlarının en büyüğüydü bu başarı…

Ulus olarak çok sevindiğimiz bu başarı, din maskesine bürünmüş yobazları rahatsız etti…

Ulusumuz onlara “Filenin Sultanları” diyordu, Şimdi artık onlara;”Atatürk’ün Kızları” diyorlar…

Atatürk devrimlerinde kadınların yeri çok büyüktür. Türk Medeni kanunu, Kadınların Avrupa ülkelerin çoğundan önce seçme ve seçilme haklarının verilmesi, eşit yurttaş olmalarının önündeki engellerin kaldırılmasıyla çok çeşitli mesleklerde çalışabilmelerinin önünün açılması Atatürk devrimleri sayesinde olmuştur.

Atatürk: "Bazı yerlerde kadınlar görüyorum ki başına bir bez veya bir peştemal veya buna benzer bir şeyler atarak yüzünü gözünü gizler ve yanından geçen erkeklere karşı ya arkasını çevirir veya yere oturarak yumulur. Bu tavrın anlamı ve işareti nedir? Baylar uygar bir millet anası, millet kızı bu garip şekle, bu vahşi duruma girer mi? Bu durum, milleti çok gülünç gösteren bir görüntüdür. Derhal düzeltilmesi gerekir!.."der.

***

Atatürk’ün özellikle kadına yönelik başlattığı devrimler, din bezirgânlarınca süreç içinde hep geriye götürüldü. Kadının aklından, yeteneklerinden yararlanmak yerine dini yorumlarına göre onları eve hapsetmeyi amaçlıyorlardı. Erkek egemen siyasi anlayışlar da siyasetlerinde dini kullanarak kadının öne çıkmasını hep engelleye geldiler.

Günümüzde de siyaset, din maskesi altında kadınlar üzerinden yapılmaktadır. Kadınların, giyimlerine, kuşamlarına hangi sporu yapacaklarına, spor yaparken ne giyeceklerine yönelik bu gibi din ulemaları yorumlar yaparak, belirli kesimleri etkiliyorlar, hedef gösteriyorlar… Bu durumlar haliyle, her şeyi dine göre yorumlama ve özellikle de din sadece kadınlara yönelikmiş gibi tehlikeli algıları da beraberinde getiriyor.

İşte bir örnek:

İhsan Şenocak

AKP’ye yakınlığıyla bilinen İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İhsan Şenocak sosyal medya hesabı üzerinden milli başarılara imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı’na yönelik şu ifadelerde bulunuyor.

“Her müslüman Allah’ın(cc) emrettiğinin EN GÜZEL, yasakladığının da EN ÇİRKİN olduğunu anlatmaya memurken fert planında İSLAM’I yaşayan MÜSLÜMANLARIN gazeteleri de kadınların yarı çıplak haldeki oyununa ZAFER diyor.HARAMA, haram DİYEBİLEN kaç alim, kaç mütefekkir,kaç hoca kaldı?!”

***

Ortaçağ Hıristiyanlığının kadınlara biçtiği görevin, günümüzün İslam Dünyasında da devam ettiğini söylemek sanırım abartı olmaz. Neydi Kilisenin Ortaçağ’da(günümüzde de kısmen) kadınlara biçtiği 3K diyebileceğimiz bu görev; kadınları sadece mutfakla, kiliseyle ve çocuk doğurmakla eşleştiren bir görevdi.

Süreç içinde Aydınlanma ile birlikte (Reform ve Rönesans) insan aklının özgürleşmeye başlamasıyla Hıristiyan Kadınların; Çocuk da doğururum, kariyer de yaparım bu kilisenin papazların karar vereceği bir durum değildir demişlerdir. Bu karşı duruş, reform ve Rönesans’la birlikte Kiliselerin, papazların(ruhban sınıfının) kendi köşelerine çekilmelerinin de yolunu açmıştır… Bu sayede Avrupa’da bilim teknik, sanat, edebiyat, insan hakları  gelişme sürecine girmiştir…

***

Biz ise hala bilimi tekniği, sanatı, edebiyatı, çağdaş anlamdaki İnsan haklarını dışlayarak, tüm bunların dine uygun mu değil mi tartışması içinde oluyoruz. Bu tartışmaları özellikle de kadınlar üzerinden yapıyoruz.

Kadınlarımız çağdaş bir sporu centilmenlik içinde yaparlarken; başarılarıyla ulusumuzu onurlandırırlarken, bazıları onların giydiği şorta, haykırışlarına takmışlar kafayı… Buna dense dense yobazlık denir…

***

İşte bu yüzden Atatürk’ümüzün kurduğu Laik Cumhuriyet ve Devrimleri çok önemlidir.  Karma eğitime karşı olanlar, ÇEDES uygulamasıyla tüm okullarımızı İmamhatipleştirmeyi amaçlayanlar, Atatürk’ün izlerini silmeyi amaçlayanlardır…

***

Teşekkürler Atatürk’ün Kızları…

Anlayana, yorumlayabilene çok önemli bir ders verdiniz. Başarılarınızla, tavır ve davranışlarınızla, yurtseverliğinizle, Atatürk sevginizle gururumuz oldunuz…

Gelecek kuşaklara bir rol model olarak öncü oldunuz…

Voleybolda oynarız, şortta giyeriz, kariyerde yaparız çocukta doğururuz bu din maskesine bürünmüş softa sınıfının bileceği ve karar vereceği bir durum değildir diyen haykırışlarınızı duyar gibiyiz…

* Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

* Dünyada her şey kadının eseridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Yolunuz açık olsun, ülkemizin gururu Voleybol Milli Takımımızın kadınları…