Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1987 yılında, uyuşturucu kullanılmayan sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmak, uyuşturucu ile mücadele konusunda uluslararası alanda eylem ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla 26 Haziran tarihini "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak kabul etmiştir. Bu amaca yönelik farkındalık oluşturmak ve toplum bilincini artırmak amacıyla 26 Haziran tarihinde, dünyada ve ülkemizde yapılan etkinliklerde, sağlıklı yaşam davranışlarının önemi vurgulanmakta ve uyuşturucu kullanımının zararlarına dikkat çekilmektedir.

Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı sağlık sorunlarından ibaret olmayıp; çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getirmektedir. Toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit ederek, maddi ve manevi kayıplara sebep olmaktadır.

İlimizde Valiliğimiz Koordinasyonunda, Bağımlılıkla Mücadele konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesine uygun olarak; Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Teknik Çalışma Grupları ve tüm İlçelerimizde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Kurulları oluşturulmuş ve bu kurullarımız belirli aralıklarla toplantılar gerçekleştirmektedir. Ayrıca “Aydın İli 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı’’ hazırlanmış ve Eylem Planına uygun olarak faaliyetler yürütülmektedir.     

Sokak satıcılarıyla mücadelede, vatandaş gözetimini ve katkısını sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan UYUMA (Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu) Projesi başarıyla yürütülmektedir. Yine çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla En İyi Narkotik Polisi: Anne projesi hayata geçirilmiştir. Bunun yanında Kadın Sağlığı Eğitimi Projesinde bağımlılık konusunda kadınlarımızın bilinçlendirilmesi çalışmaları da devam etmektedir. Ayrıca Valiliğimiz tarafından başlatılan, vatandaşlarımızla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir biçimde karşılanarak, takip edilmesinin hedeflendiği Açık Kapı Projesi çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir. Söz konusu proje kapsamında vatandaşlarımızca doğrudan veya elektronik ortamda yapılan başvurular, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda titizlikle takip edilmektedir.   

Suçun önleyici boyutu esas alınarak, Emniyet Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen Narkotim Projesi kapsamında, ilimizde kurulan Narkotim Ekipleri ve personelleri sokakta aktif olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Uyuşturucu kullanan bireyler, aileler ya da toplumun diğer fertlerinin 7 gün 24 saat danışmanlık hizmeti alabilecekleri “ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı”, tedavi birimleri ile devletin diğer organları arasında iletişimi sağlayarak, arayan kişinin ihtiyacına göre hizmet sunan bir çözüm merkezi olarak görev yapmaktadır.

Sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarımızın ihmal veya istismar edilmelerini engellemek, madde bağımlılığı da dahil olmak üzere sokağın her türlü tehlikesine karşı onları korumak ve eğitim haklarının engellenmesini önlemek amacıyla İlimizde başlatılan çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir.

Güvenlik birimlerimiz, halkımızın da desteği ile aileleri, gençleri, çocukları uyuşturucudan korumak için ellerinden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Fakat bu konuda yapılacak tüm çalışmalarda, anne ve babaların da bu çalışmaların içinde yer almaları ve güvenlik birimlerimize destek olmaları ile başarıya ulaşılabileceği unutulmamalıdır.

Meteorolojiden ‘Toz taşınımı’ uyarısı Meteorolojiden ‘Toz taşınımı’ uyarısı

Nihai amacımız, başta geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumun tamamını her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’nün, geleceğimiz olarak gördüğümüz evlatlarımızı uyuşturucu madde bağımlılığından korumak adına yürütülen çalışmaların başarıya ulaşması için bir vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum.

                                                                                                              Hüseyin Aksoy

                                                                                                                Aydın Valisi