-    Bu olağanüstü besleyici çorba ne zaman içilir?
-    Daha çok neye yarar?
-    Kimlere iyi gelir?
Sırasıyla yanıtlamaya çalışalım:
-    Bu olağanüstü besleyici çorba günün her saatinde içilir.
-    Ama özellikle içki sonrasında başını yele kaptırmış çakır-keyif ahaliyi ayıltmaya yarar…
-    Halk arasında “içki-başarı-zafer” sarhoşlarına iyi geldiği söylenir, konuşula durur…
İmdi…
Sanıyoruz yaşadığımız süreçte ve özellikle de önümüzdeki hoş ama oldukça riskli günlerde karanlıktan aydınlığa doğru yürümeyi özleyen [ama çok özleyen] bir halkın gündemine bu güzelim çorbayı niçin taşımaya çalışıyoruz?
Çünkü…
Hepimiz sevinçliyiz… Olağanüstü bir coşku ve hatta sarhoşluğun içindeyiz.
Ama hemen şimdi, derhal ve acilen ayılmak zorundayız!
Çünkü birkaç satır yukarıda sözünü ettiğimiz risk oldukça büyüktür.
Çünkü sevinçlerimizin tümünü kör kuyulara sürükleyecek kadar tehlikelidir.
Ve yine çünkü… 
Sadece toplum ve siyaset liderlerinin değil, hepimizin bol kepçe işkembe çorba içmelerinin/içmemizin tam da vaktidir.
Seçim nutukları artık bitti.
Şimdi o nutukların içeriğinde yer alan vaat ve ilkelerin hayata geçirilme zamanıdır.
Acilen!
Bu sabahtan başlayarak.
Çünkü, eski bir sözü çevirerek yineleyelim:
“Su uyur, çıkar erbabı uyumaz…”
Bu yazının son sözünü de Hazreti Mevlâna C. Rumi hazretlerine bırakalım:
-    Dünle beraber gitti cancağızım; ne kadar söz varsa düne ait…
 Şimdi yeni şeyler söylemek lazım."
Haydi!..

S A N K İ