Davalardan Hisar Mahallesi sınırları içerisinde kalan plan iptal edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Didim Derneği Başkanı Filiz Hekimoğlu, “Son dönemlerde, kamuya ait olan ve kamu yararlı kullanılması esas olan arazilerinin ne yazık ki “gelir” getirmesi amacıyla özelleştirme programına alınıp bir bir satıldığını görmekteyiz. Oysaki kamu mülkiyetindeki bu alanların, zorunluluk olmadıkça başka amaçla planlanmaması ve ağırlıkla kamunun kullanımına ve yararına yönelik stratejilerle planlanması gerekmektedir. Bu anlayış ile planların daha sağlıklı bir gelişim gösterdiği bilinmektedir. Zira sağlıklı kentleşmenin önünde bir engel teşkil eden özel mülkiyet alanlarının kamulaştırılmasının ağır maliyetleri bulunmakta; kent sahip olması gereken sağlık, eğitim gibi kamu alanlarına kavuşmakta zorlanmaktadır.

Hazine arazilerinden özelleştirme programına alınan arazilerde, ilgili kuruluşlardan gerekli görüşler alınmak suretiyle, her ölçekteki imar planı değişikliklerini yapmak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığının yetkisinde olmakla beraber; bu planların, çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde yasalara uygun bir biçimde hazırlanıp onaylanması gerektiği kuşkusuzdur. Ancak Derneğimiz, ilçemiz Hisar Mahallesi’nde yer alan hazine arazisi için 2020 yılında onaylanan imar planlarının yasalara uygun bir plan olmadığını tespit ederek iptali istemli davasını açmıştır. Yaptığımız incelemelerde söz konusu planların daha çok parsel bazında, sadece satışta daha cazip hale getirilmesi amacıyla çevresine göre daha fazla inşaat hakkı tanımlanarak planlandığını görülmüştür.  Yasalara ve şehircilik ilkelerine uygun olmayan bu planların iptali için yaklaşık 3 yıldır yürüttüğümüz hukuk mücadelesi sonunda karar aşamasına gelmiştir. Danıştay 6.Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve 2797 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanan ilçemiz, Hisar Mahallesi, 175 ada, 144 (eski 1280) parsel sayılı taşınmaza yönelik olarak Danıştay 6.Daire, 07.11.2023 tarihli kararı ile planların, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli imar planı değişikliklerinin alt ölçekli planlara yansıtılması sonucu taşınmazın yapılaşmaya açılmasını sağlayan imar planlarının hukuka aykırı olması sebebiyle   İPTALİNE karar verilmiştir.

Sanat sokağında dans gecesi Sanat sokağında dans gecesi

Didim Derneği olarak daha sağlıklı ve sağlıkla yaşanabilir bir Didim için, güvenli bir kentte yaşamak adına kamu kaynaklarının ve kamu alanlarının; kamu yararına kullanılması çalışmalara katkı koymaya kararlı olduğumuzu kamuoyuna ilan ederiz.” ifadelerini kullandı.

HABER: ELİF DİKBAŞ 

Editör: Ergun Korkmaz