Didim’e bağlı Akköy ve Akyeniköy Mahallesi’nde yapılması planlanan RES için 45 ayrı parsel ve ada için Cumhurbaşkanlığı kararı ile alınan acele kamulaştırma kararı resmi gazetede yayınlanarak, kamuya bildirildi.

29 Temmuz 2023 tarihli ve 7422 karar sayılı resmi gazetede yayınlanan yazıda “Aydın İlinde kurulacak Akköy RES elektrik üretim tesisi için gerekli olan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 4’üncü maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

HABER: ALİ KURNAZ 

Aydın Valisi Canbolat, emniyet ve jandarma personeliyle bayramlaştı Aydın Valisi Canbolat, emniyet ve jandarma personeliyle bayramlaştı

LŞ

1-29

K-3

Ğ-5