Kurban Hizmetleri Komisyonu yaptığı toplantı sonucunda Kurban Bayramı ile ilgili aldığı kararlar kamuoyuna açıklandı.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca başkanlığında toplanan komisyonda Didim Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Didim Şubesi, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi yer aldı.

2024 yılı Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre güvenlik ve temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesi için “Didim Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu" 24.05.2024 tarihinde İlçe Kaymakamı Can Kazım KURUCA Başkanlığında toplanarak aşağıdaki maddeler karar altına alınmıştır:

1- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ile 11/05/2024 tarihli ve 32543 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, bütün kurum ye kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmelerine,

2- 2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, Didim İlçesinde kurbanlık satış yerlerine 16.05.2024 tarihinden itibaren izin verilmesine, kurban kesim yeri olup, izni olmayan veya kurban kesim yeri açacak olanların en geç 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar İlçe Tarım Müdürlüğü veya Didim İlçe Müftülüğüne müracaat etmeleri, (Başvuru tarihi ve eksikliklerin giderilmesi için ek süre verilmeyecektir.) Müracaatların Kurban Hizmetleri Denetleme ve Değerlendirme Komisyonuna yapılmasına, yapılan müracaatların uygun olup olmadığının yerinde tespit edilerek karara bağlanmasına, kesinleşen kesim yerlerinin ilan edilmesine,

3- İlçemiz giriş noktalarında, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri elemanlarınca denetim ve kontrollerinin birlikte yapılmasına, hayvan taşıma olasılığı bulunan kamyonların tamamının durdurularak kontrol edilmesine ve özellikleri belgelerine uymayan hayvan sevkleri ile raporsuz hayvan sevkleri hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanmasına, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin etkinliğini artırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca yeterli sayıda araç gereç ve personel görevlendirilmesine, ayrıca yol kontrollerinde kullanılmak üzere motorize ekiplerin ilgili kurumlar tarafından oluşturulmasına,

4- Denetimler esnasında, Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu ve beraberinde bulunması gereken belgeler olmadan kaçak olarak yapılan hayvan sevklerinin tespiti halinde hayvanların yed-i emin ile sahibine teslim edilerek hayvan sahibinin göstereceği bir işletmede karantinaya alınmasına, hayvan sahibinin karantina için yer gösterememesi durumunda, Didim Belediyesince tespit edilen kesim yerinin yan tarafında bulunan alanda masrafları hayvan sahibince karşılanmak üzere başka bir yerde karantinaya alınmasına ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddeleri gereğince, gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına, yed-i emine muhalefet edilmesi durumunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

5- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu, Kaymakam başkanlığında toplanarak belirlediği kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerine ait koordinatları, sahip kişi/kurum adı ve TC/Vergi numarası bilgilerinin listelenerek Didim Belediye Başkanlığına İlçe Müftülüğüne en geç 31.05.2024 tarihine kadar bildirilmesine;

6- 2024 yılı itibari ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce TÜRKVET sistemi üzerinde tüm geçici kurban satış ve kesim yerleri kapatılmış olup, sistem üzerinde Didim İlçesine canlı hayvan sevklerinin mümkün olabilmesi için, belirlenen geçici kurban satış yeri listesinin sistem sorumluları tarafından TÜRKVET'e kaydedilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Didim Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünce toplanan kurbanlık hayvan ve kesim yeri bilgilerinin en geç 31.05.2024 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesine,

7- Kurban satış ve kesim yeri listelerinin Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ gereği belirlenen esaslara uygun olarak, ilçe kurban hizmetleri komisyonları adına ilçe Belediye Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri elemanlarının katılımı ile "Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu" Ek-5 ve “Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formu" Ek-6'nın her kurban satış ve kesim yeri için, komisyonca belirlenen denetçilerce doldurulmasına, 60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk belgesi, 60 puan altıyla değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi düzenlenmesine ve komisyonumuza rapor sunulmasına, uygun görülen satış ve kesim yerlerine komisyonumuz adına İlçe Belediyelerince izin verilmesine ve ihtiyaç halinde yeni kurban satış ve kesim yerleri listesinin ilgili birimlerce izin verildikçe güncellenmesine, belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin 31.05.2024 tarihine kadar DHYS (Din Hizmetleri Yönetim Sistemi)'ne İlçe Müftülüklerince girilmesine, il ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinin 27.05.2024 gününden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların (özellikle Kaymakamlık, Müftülük ve Belediyelerin) internet sitelerinde yayınlanmasına; İlçe ve mahallelerde belediyelerce ruhsatlı hayvan park, pazar, panayır ve borsaları dışındaki yerlerde hayvan alım ve satımlarının yasaklanmasına, İlçe Belediye Başkanlıkları zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarındaki ruhsatsız hayvan satış yerlerinin faaliyetlerine son verilmesine ve bu yönde gereken tedbirlerin alınmasına,

8- 2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 6. Maddesinin (h) bendi gereği Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak açmamış), kurban vasfı taşımayan özellikle büyükbaş gebe ve damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurban satış yerine alınmayacağı ve satışına izin verilmeyeceği ve aykırı durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da ağıl kiralama yetkisine sahip kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden "Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi” Ek-4 alınarak arşivlenmesine, yapılan denetimlerde kurban olmaya uygun olmayan hayvanlar olduğu tespit edilirse ilgili hayvanların (X) işaretiyle işaretlenmesine, kurban satış yerinin muhtelif yerlerine (X) işareti olan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme afişleri asılmasına,

9- Kurbanlık hayvan satış yerlerinin tebliğ doğrultusunda, etrafı çevrili, hayvan giriş ve çıkışlarının kontrol edilebileceği, yetiştirici, satıcı ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını (lavabo, WC ve şebeke suyu) karşılayabilecek şekilde hazırlanmasına, şartları uymayan yerlere satış yeri izni verilmemesine,

10- Bilgilendirme kapsamında aşağıdaki çalışmaların yapılmasına,

a- Kurban ibadetinin dini ve toplumsal boyutları hususunda bilgilendirme yapılmasına,

b- Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açılan "TARIM CEBİMDE” isimli mobil uygulama üzerinden küpe numarası girilerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin sorgulanabileceği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine,

c- Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatın çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşların aydınlatılması, ayrıca solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle dikkat edilmesi gereken kuralların özenle hatırlatılmasına ve hayvandan insana bulaşan zoonotik hastalıklar ile ilgili bilgilendirici tabelaların hayvan satış yerleri ve hayvan kesim yerlerinde uygun alanlara asılmasına,

d- Kasapların; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanmasına, her hayvan kesiminden sonra, eldiven değiştirmesine, kesim aletlerinin yıkanmasına ve dezenfekte edilmesine,

e- Kurban kesen ve hayvanı yüzerek et taksimi yapan kimselerin etle temas eden uzuvlarında yara olmaması, bu durumda olanların kesim, yüzme ve et taksimi işini yapmaları zorunlu ise hijyenik eldiven kullanması, elde yara olduğu halde eldiven kullanmadan kesim işlemi yapılmışsa bu etlerin çok iyi pişirildikten sonra tüketilmesi hususunda vatandaşların bilinçlendirilmesine,

f- Kurban olarak satın alınacak hayvanların (sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu hayvan pasaportu/nakil belgesi olan) Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve TÜRKVET kayıt sisteminde kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiğinin hatırlatılmasına,

11- İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile İlçe Belediye Başkanlıklarınca kendi görev sahalarına giren ve "Kurban Hizmetleri Komisyonunca" belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin yapılması için yeterli sayıda resmi/belediye/serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan "Kurban Kontrol ve Denetim Birimi" kurulmasına ve bu birimde görev yapacak Serbest Veteriner Hekimlerin ve Veteriner Hekim Odaları ile işbirliği yapılarak belirlenmesine, belirlenen denetim birimi ile ilgili bilgilerin kurban satış yerlerinde görünür bir şekilde halkın erişimine sunulmasına,

12- Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uygun olarak bizzat kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olunmasına ve yetkili kurumlarca kesim yerlerinde yeteri kadar veteriner hekim, din görevlisi, güvenlik görevlisi, kasap ve yardımcı personel bulundurulmasına,

13- Belediye Başkanlıkları tarafından kurbanlık hayvan satış yerlerinin taşeron firmalara verilmesi durumunda, yapılan sözleşmenin alınan komisyon kararları doğrultusunda hazırlanması, satış ve kesim yerlerinin belediye veteriner hekimleri ve zabıta görevlilerinin kontrol ve denetiminde olmasının sağlanmasına,

14- Halk Eğitim Müdürlüklerince, ilgili uzman kişilerden de faydalanarak, kurban kesimi konusunda kasaplara ve kurban hizmetlerinde görev alacak tüm personele yönelik görev alanları ile ilgili kursların düzenlenmesine, ilgili kurumlar tarafından kurbanlık satış ve kesim yerlerinde görev yapacak personelini tanıtıcı "Görevli Kimlik Kartı” ve “Kesim Elemanı

Kimlik Kartı" düzenlenmesine, kesim yerlerinde "Kasaplık Belgesi” veya kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” ve “Hijyen Eğitim Belgesi❞ olanların görevlendirilmesine,

15- Meydana gelebilecek muhtemel bir salgın hastalığa karşı İlçe Belediye Başkanlığınca, karantina yerlerinin belirlenmesine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesine karantina alanı olarak belirlenen yerlere "KARANTİNA" ibaresi yazılı levhanın görülebilecek bir yere asılmasına, kontroller esnasında hastalıktan şüpheli veya belgesiz ve küpesiz hayvanlar tespit edildiğinde zabıta eşliğinde bu hayvanların karantinaya alınmasına,

16- Kurban Bayramı müddetince ihbar ve şikayetlerin, İlçe Belediye Başkanlığı tarafından oluşturulacak ekipler ve Didim Belediyesinin ilgili birimlerince görevlendirilen yetkililerce, ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesine Didim Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliğinin 153 nolu telefonuna şikayetlerin bildirilmesine

17- İnsan tüketimine sunulamayacak bir hastalık çıkması durumunda kesilen hayvanların tüketimine izin verilmeyerek hastalıklı organlar ile karkasların imha işlemlerinin hastalığın türüne göre Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili mevzuatı kapsamında yapılarak gömü işleminin de ilçe belediyelerince yapılmasına,

18- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından sorumluluk alanları içerisindeki satış ve kesim yerlerinde görev yapacak resmi görevlilerin isim ve iletişim bilgilerinin kurban bayramında görevli kurumlara bildirilmek üzere 29.05.2024 tarihine kadar İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu adına İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesine,

19- İlçemiz sınırları içerisinde küpesiz/belgesiz olarak yakalanan hayvanların en yakın kesimhaneye götürülmesi esnasında taşıma araçlarına emniyet ve jandarma birimleri tarafından eşlik edilmesi ve bu amaçla 7/24 esasına göre gerekli görevlendirilmelerin yapılması, emniyet birimlerinin sorumluluk alanları içerisinde bulunduğu ilçe sınırlarının dışına çıkabilmeleri için Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli olurlarının alınmasına, kurban bayramı ve öncesi ile kurban bayramı süresi boyunca küpesiz ve/veya belgesiz olarak yakalanan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesimhanelere sevkleri esnasında lojistik hizmetlerin İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından sağlanmasına,

20- Kurban Bayramında İlçe Kurban Komisyonları görev bölgelerinde kesilen hayvan sayılarını içeren raporlamalarını İl Müftülüğüne iletir, İl Kurban Komisyonu ilçelerden gelen raporlarla kendi raporlarını cem ederek ilgili tebliğin 5. maddesinin (t) fıkrasına göre 16.07.2024 tarihine kadar Din Hizmetleri Yönetim Sistemine kaydetmesine,

21- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından kurbanlık hayvan satın alacak vatandaşlarımızın kulak küpesi bulunmayan hayvanları satın almamaları ve satın aldıkları kurbanlık hayvanlarda, alınan tüm önlemlere rağmen, hastalık şüphesi uyandıracak belirti gördükleri takdirde kurban satış ve kesim yerlerinde bulunan resmi görevlilere müracaat etmeleri hususunda bilgilendirilmelerine,

22- İlgili Belediyelerce mezbaha ve kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşasının önlenmesi için randevu sisteminin getirilmesi ve hayvan kesimi, yüzme, et paylaşımı ve benzeri işlemler esnasında sıra bekleyenleri sıkıntıya düşürmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına,

23- Kurbanlık hayvan satış yerlerinin olası hastalık riskine karşı İlçe Belediye Başkanlıklarına bağlı ilgili birimlere her gün temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasına, görevlilerce dezenfeksiyon kayıtlarının tutulmasına ve kontrollerde bu kayıtların gösterilmesinin teminine ve nakil sonrasında araçlarda bulunan altlık ve gübrelerin bulaşıcı hastalık etkenlerinin riskinin yok edilmesi açısından güvenli bir şekilde imha edilmesinin sağlanmasına, bayram öncesi kurban satışı süresince ve bayram süresince belediyeler, kurban satış ve toplu kesim yapılacak yerlerde yeterli sayıda temizlik ekiplerinin, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutulmasına, özellikle bayramın ilk iki günü temizlik elemanı ve atık toplama aracı sayısının arttırılmasına,

24- İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından satış yerlerinden ya da kesim yerlerinden kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için başta uyuşturucu içeren tabanca olmak üzere, veteriner hekim kontrolünde yakalama gereçlerine sahip yakalama timlerinin oluşturulmasına,

25- Bayram öncesi ve bayram süresince özellikle kurban kesimlerinin yoğun olduğu ilk iki gün Didim Belediye Başkanlığı zabıta birimlerinin aralıksız denetim yapmalarına,

26- Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır ve koyun/keçi cinsi hayvanların kulak küpelerinin Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi ve Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde biriktirilerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilmesine, kesilen hayvanların veri tabanından düşümlerinin yapılmasına ve hayvan pasaportlarının en yakın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren yedi (7) gün içinde teslim edilmesine,

Didim’de 14 bin 911 öğrenci karne aldı Didim’de 14 bin 911 öğrenci karne aldı

27- Komisyonun belirlediği yerler dışında kesilecek kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının, koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinin mahalle muhtarları tarafından toplanarak veri tabanından düşümlerinin sağlanabilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin kendi yetki ve sorumluluk sahalarındaki mahalle muhtarları ile bilgilendirme toplantısı düzenlenmesine ve bu konuda muhtarlara yazılı tebligat yapılmasına,

28- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından kurban bayramından sonra yapılacak olan değerlendirme toplantıları neticesinde hazırlanacak raporun, 15.07.2024 tarihine kadar İl Kurban Hizmetleri Komisyonu adına Aydın İl Müftülüğüne ve Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne gönderilmesine,

29- İlgili Kurum ve kuruluşlarca denetimlerde görevlendirilen personelin görevini yerine getirmediğinin tutanakla tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin kendi kurumlarınca yapılmasına, işlem sonuçlarının İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,

30- İlgili Yönetmelik, Tebliğ ve Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve 2024 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 19. Maddesinde belirtilen cezai işlemlerin uygulanmasına,

31- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Kurban Rehberinin İlçe Belediye Başkanlığı, İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile İlçe Müftülüğünün web sitesinde yayınlanmasına,

32- 2024 yılı kurban kesme ve kestirme ücretlerinin mahalli şartlar göz önünde bulundurulduğunda; kurban kestirecek vatandaşlardan, küçükbaş hayvanlar için 500-₺ sadece kesim ücreti alınmasına, Büyükbaş hayvanlar için 2.000-₺' nı aşmamak üzere anlaşarak alınmasına,

33- Kurban satış yerlerine getirilip satılamayarak geri götürülmek istenen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için mutlak suretle Yurt içi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu almaları konusunda yetiştiricilerin uyarılmasına, konu ile ilgili satış yerlerinde gerekli bildirimlerin yapılmasına,

34- Kurban satış ve kesim yerlerinde; dini vecibelere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uyulması hususunda Müftülüklerce camilerde hutbe, vaaz ve televizyonlarda açıklamalar yapılmasına,

35- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından uygun görülen kurban satış ve kesim yerlerinin adres ve telefonlarının kamuoyuna duyurulması için Didim Kaymakamlığının, Didim İlçe Müftülüğünün, Didim Belediyesinin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün, İlçe Sağlık Müdürlüğünün İlçelerdeki ilgili kuruluşların web sayfalarında yayınlanmasına, basının bilgilendirilmesine, muhtarlık ve cami ilan panolarına asılmasına karar verildi.

HABER: ELİF DİKBAŞ

Editör: Ergun Korkmaz