Katılımcılar arasında TMMOB Mimarlar Odası Aydın, Didim ve Kuşadası Temsilcilikleri başkanları ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Mesleki sorunlar kapsamında, mimarların karşılaştığı bürokratik engeller, ücret politikaları, proje onay süreçleri, mimarlık unvanının ve mesleğinin saygınlığının korunması, genç mimarların sektöre entegrasyonu gibi konular ele alındı.

Ek olarak Mevcut yasa ve yönetmeliklerin mimarlık mesleği üzerindeki etkileri ve bu yönetmeliklerde yapılması gereken değişiklikler üzerinde duruldu.

CHP: EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI TAM BİR FİYASKODUR CHP: EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI TAM BİR FİYASKODUR

Ayrıca kent planlaması ve kentsel dönüşüm projelerinin daha sürdürülebilir ve estetik açıdan daha uyumlu hale getirilmesi ve farklı disiplindeki odalarla işbirliği süreçlerinin hızlandırılması için atılacak adımlar(şehir plancıları vb.) değerlendirildi.

Yapılan tartışmaların ve önerilerin oldukça verimli olduğu belirtilerek, bu tür toplantıların bundan sonrası için düzenli olarak gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Sürekli hale getirilmesinde hem fikir olunan toplantının ikincisinin Ağustos ayı başında olacak şekilde TMMOB Mimarlar Odası Aydın Temsilciliği ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

TMMOB Mimarlar Odası Aydın, Didim ve Kuşadası Temsilcilikleri, bu toplantılarla hem mesleki sorunlara çözüm aramayı hem de kentlerin mimari gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

HABER: ELİF DİKBAŞ 

Editör: Ergun Korkmaz