Sa­va­sı değil sa­na­tı Ko­nu­şa­lım
OBS VE JES.​LERİ Ko­nu­şa­lım
Ha­ya­tı­mız ca­nı­mız bir
Hal­laç pa­mu­ğu Gibi
Has­ta­lık­lar almış Ba­şı­nı gi­di­yor
Kan­ser va­ka­la­rı  ar­tı­yor
Obe­zete­ler ar­tı­yor
Ekmek pa­ha­lı Du­rum­da
De­re­le­ri­miz kur­tu­lu­yor
Ha­va­mız do­ga­miz Kir­le­ti­li­yor
Or­man­la­ri­miz Ke­si­li­yor
Veya ya­nı­yor
Ci­ğer­le­ri­miz ya­nı­yor
Hay­van­lar ya­nı­yor
Hay­van­lar­la il­gi­li yasa Yolda
İstan­bul söz­leş­me­si Artık yok
Sit alan­la­rı peş­keş Çe­ki­li­yor
Artık sa­tı­la­cak bir şey Kal­ma­dı.
Em­per­ya­list­ler/ ve Ka­pi­ta­list­ler on­la­rın
Sa­vu­na­cak­la­ri çok oluyor onlar İçin ka­fa­lar bo­şal­sın
Cep­ler dol­sun. Man­tı­ğıy­la ha­re­ket Edi­li­yor.
Su­la­rı­miz ak­ma­ya­cak du­rum­da
Ha­li­miz pe­ri­şan ne ola­cak beli değil.

Whatsapp Image 2024 06 24 At 09.29.36 (1)

Whatsapp Image 2024 06 24 At 09.29.36