Uyuşturucu taciri yakayı ele verdi Uyuşturucu taciri yakayı ele verdi

Aydın'ın Ger­men­cik il­çe­sin­de dur­du­ru­lan şüp­he­li araç­ta 10 adet band­rol­süz alkol ele ge­çi­ril­di. Aydın İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü ve Ger­men­cik İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­rin­ce kaçak ve sahte alkol ima­la­tı, sa­tı­şı­na yö­ne­lik ko­or­di­ne­li ça­lış­ma­lar ara­lık­sız devam edi­yor. Edi­ni­len bil­gi­ye göre Ger­men­cik il­çe­sin­de M.Ş. isim­li şüp­he­li şahsı dur­du­ran jan­dar­ma ekip­le­ri araç­ta yap­tı­ğı ara­ma­da 10 adet birer lit­re­lik 2 fark­lı mar­ka­ya ait band­rol­süz içki ele ge­çir­di. Ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alı­nan şüp­he­li M.Ş. hak­kın­da adli işlem baş­la­tıl­dı.(İHA)

Editör: Ergun Korkmaz