Haluk Elbe Toplantı Salonunda, Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planının Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Bergama Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk’in açılış konuşmalarıyla başladı. Yeni 5 yıllık dönem yönetim planı katılımcıların değerlendirilmesine sunuldu. Kültürel, koruma ve turizm çalışmaları hedef ve stratejilerini ortaya koyan alan yönetim planı için Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk, birlikte pasta kesti.

"Bergama’mızın değerlerini bir mücevher gibi parlatmaya devam ediyoruz"
UNESCO Dünya Mirası Bergama’nın tarihi ve kültürel değerlerine işaret eden ve göreve geldikleri ilk günden bu değerlerin gün yüzüne çıkarılmasına yönelik çok geniş çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bir dünya projesi olan Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemiz ile tescilli yapılarımıza yönelik başlattığımız restorasyonlarla Bergama’mızın değerlerini bir mücevher gibi parlatmaya devam ediyoruz. UNESCO Dünya Mirası şehrimizi hedeflerimiz ve stratejilerimiz doğrultusunda korumaya, geliştirmeye ve turizme hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimizi korurken, sürecin içerisine vatandaşlarımızı ve esnafımızı da dahil etmenin son derece önemli olduğu bilinci ile çalışıyoruz. Yaşayan tarih, yaşayan bir turizm ve turizm gelirlerinden yerelde en üst seviyede kazanç elde edebilen bir Bergama oluşturmamız gerektiğinin farkındayız. UNESCO Dünya Miras Alanı Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanının Yönetim Planının 2023-2028 yıllarını kapsayacak olan revizyonuna İzmir Kalkınma Ajansı da önemli bir destek sunmuştur. Yönetim planının hazırlanmasını üstlenen danışmanlık firmasına, Bergama Alan Başkanlığına planı belirlenen süre içerisinde titizlikle hazırladıkları için teşekkür ederim” dedi.

"Sürdürülebilir biçimde korunmasının önemi vurguladık"
Alan yönetim planı çalışmalarını titizlikle hazırlayan danışmanlık firmasına, destek olan İzmir Kalkınma Ajansına ve tüm ekibe bir teşekkürde Bergama Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk’ten geldi.
Dr. Ataberk, “2023-2028 yılları arasında yürürlükte kalacak olan Alan Yönetim Planının vizyonu; Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanının sahip olduğu bütün değerlerin ve katmanların yerel toplumun katılımı ile sürdürülebilir biçimde korunması, yaşatılması ve tanıtılmasını sağlamak olarak belirlendi. 6 amaç altında 253 faaliyet içeren yönetim planında; dünya miras alanının yerel toplumla birlikte sürdürülebilir biçimde korunmasının önemi vurguladık” dedi.
Yönetim planının hazırlık süreci boyunca yerel toplum temsilcilerinin de katılımına önem verildiğine işaret eden Dr. Emre Ataberk, “Miras alanındaki sorumluluk sahibi kurumların üst düzey yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler, sektör temsilcileri ile odak grup görüşmeleri, GZFT analizi toplantısı ve alan paydaşları ile geniş katılımlı arama konferansı gerçekleştirdik. Bu süreç sonucunda katılımcıların görüş ve önerileri Yönetim Planı’na dâhil edildi. 5 yıl süre boyunca yürürlükte kalacak olan Alan yönetim planının bütün paydaşlarının sorumluluk ve görev alanları tanımlandı. Uygulama sürecinde paydaşlarımızın sürece katılımlarını ve katkılarını sürdürmelerini arzu ediyoruz” dedi.
Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Toplantısında yapılan değerlendirmeler sonrasında, yönetim planı uygun bulunarak onaylandı. Katılımcı anlayışla hazırlanan plan, mirasın koruma etkinliğini artırmayı ve sürdürülebilir bir anlayışla gelecek kuşaklara aktarılmasını güvence altına almayı hedefledi.(İHA)