Yarım asırlık derneğin, yarım asırlık üyeleri Aydın’ın unutulmaya yüz tutan tarihini ve değerlerini gün yüzüne çıkarmak için çalışıyorlar.

BU YASA KATLİAM YASASIDIR BU YASA KATLİAM YASASIDIR

Aydın’ın en eski derneklerinden birisi olan Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği, 50. kuruluş yıldönümünü kutlarken, yarım asırlık derneğin yarım asırlık üyeleri de Aydın’ın tarihini, kültürünü ve kentin yerel hafızasını gün yüzüne çıkarmak için çalışıyor. Bir zamanlar Baltaköy Mahallesi’nde yapılan zirai uçaktan, Yağcılariçi’nde yapılan tekneye kadar birçok Aydınlının bilmediği zenginliklerin arşivlenmesi ve günümüze aktarılması hedefiyle çalışma yürütülen dernekte yer alan 79 kişilik gönüllü ordusu da, il genelindeki birçok tarihi yapının Aydın’a kazandırılması için uğraş veriyor.

Yarım asırlık derneğin Aydın’ın en faal 4. sıradaki dernek olduğunu belirten Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkanı Mehmet Özçakır; “Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği, 1973 yılında kurulan ve bugün kutladığı 50. yılında da tarihine, kültürüne ve zenginliklerine gönüllüler ordusuyla değer katmaya çalışan, 79 üyesiyle birlikte Aydın’a hizmet veren bir dernektir. Aydın’da büyük eksikliği bulunan kentin yerel hafızası dediğimiz genel tarihten ayrı yerel tarihimizi Aydınlılara aktarmak ve anlatmak açısından bir misyon üslendik. Örneğin Aydın’da çok önceleri Baltaköy’de yapılmış bir zirai uçağı, ilk teknenin Aydın’da Yağcılariçi’nde yapılıp, üretilip, denize indirildiğini çoğu kimse bilmez. Danişmentli İsmail Efe’den tutun ismi duyulmamış birçok efelerin kahramanlıklarını ortaya çıkarmak, ailelerine ulaşmak ve Aydın’ın yerel tarihini, kültür zenginliğini gün yüzüne çıkarmak ve herkesle paylaşmayı hedefliyoruz. Derneğimiz yarım asır önce Aydın Müze Müdürlüğü çalışanları tarafından kurulmuş olup, günümüze kadar gelen başkanları sayesinde de bugüne kadar gelmiştir. Ayrıca Aydın’ın en faal ve faaliyette bulunan 4. sıradaki derneği olarak kayıtlarda mevcuttur. Milli Aydın Bankası başta olmak üzere Taşdöner Sineması gibi tarihi binaların yerel yönetimler eliyle Aydın’a kazandırılması, Valilik eliyle fonlarla satın alınması yönünde çok büyük projeler ve katkıları olmuştur. Bunların en sonuncusu da Aydın Adnan Menderes Müzesi’nin yerinin tespitinde derneğimizin Valiliğe verdiği bilgiler sonrasında oradaki müzemiz de gerçekleşmiştir. Derneğimizin misyonu ve faaliyet alanı Aydın’ın geçmiş her türlü etnografik, arkeolojik, kültürel değer ve yerel tarih zenginliklerini araştırıp günümüze aktarmak ve günümüzde bunu bir arşiv olarak kayıt altına almaya çalışmaktır. Bugün kuruluşunu kutladığımız yarım asırlık derneğimizin gerçekten de geçmişi ile yaşıt olan kıdemli üyeleriyle Aydın’a hizmetlerimize çalışmalarımıza gönüllü olarak devam ediyoruz” dedi.

Kaynak: iha