ÇAPAKÇUR SAVAŞI

Arkadaşlar çoğumuzun bilmediği, hiç duymadığı, tarih kitaplarında bahsedilmeyen, tarih programlarında anlatılmayan, Çanakkale zaferinin hemen akabinde meydana gelen ve başkomutanlığını Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı ve Rusları hezimete uğrattığımız bir savaştan bahsedeceğim.

ÇAPAKÇUR MUHAREBESİ.

Çapakçur Muharebeleri, 1916 yılında Çapakçur şehri ( Bingöl ) için Rusya İmparatorluk Kuvvetleri ve Osmanlı Ordusu arasında gerçekleştirilen Osmanlı Ordusu'nun zaferiyle sonuçlanan muharebeler.

Olaylar

Kafkas Cephesinde Ruslara karşı savaşan Osmanlı ordusu, çetin kış şartları ve Rus ordusunun çok güçlü olması nedeniyle büyük zayiat vermiş, Ruslar, Bitlis ve Muş'u alarak batıya doğru ilerlemişlerdir. Ordunun yetersiz kalması üzerine bölge halkından milis kuvvetler teşkil edilerek, Ruslar durdurulmaya çalışılmıştır.

Çapakçur, Genç, Solhan ve Kiğı'daki aşiretlerden oluşturulan milis kuvvetler bölgeyi olağanüstü şartlar altında savunmuşlardır.

Çanakkale zaferinden sonra bölgeye atanan Atatürk ve silah arkadaşları, milis kuvvetlerin de desteği ile Rusları bugünkü Bingöl sınırları içinde geri püskürtmeyi başarmışlardır.

Dört ay içinde Muş ve Bitlis'in düşmandan temizlenmesini sağlanırken, bölge halkının da çektikleri işkence ve katliamdan kurtulmasını temin etmişlerdir.

Çapakçur Cephesinde, Mustafa Kemal'in yanı sıra Ali Fuat Paşa, Cafer Tayyar Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Mürsel Paşa ve Faik Paşa gibi birçok komutan Ruslara karşı savaşmıştır. Ayrıca milis kuvvetlerin liderleri ve bölgenin önde gelenleri Rusları durdurmak için olağanüstü çaba sarf etmişlerdir.

Bölge ileri gelenlerinin çabası ile oluşturulan birliklere halktan da büyük katılımlar olur. Özellikle, Musrumlu Kahraman Sabri Efendi'nin bu savaşta gösterdiği çaba büyük takdir toplayacak ve birçok tebrik telgrafı ve madalya ile ödüllendirilecektir.

Çapakçur muharebelerin hatıralarını gelecek nesillere taşımak için Bingöl'de üç tane şehitlik abidesi dikilmiştir.

Savaştan sonra Kiğı'nın Çanakçı Köyünde MÜRSEL PAŞA ABİDESİ,

Karlıova'nın Azizan Köyünde AZİZAN ABİDESİ ve Solhan'da Atatürk'ün muharebeye yönettiği yerde ŞEREF MEYDANI ŞEHİTLİĞİ ABİDESİ dikilmiştir.