Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen Ekmek ve Gül grubu üyeleri ellerinde pankartlarla ücretsiz yemek verilmesi çağrısında bulundu. Ekmek ve Gül grubu adına basın açıklamasını Zehra Başkaya Ungan okudu. Ungan yaptığı açıklamada “Ankara’da sembolik bir dava görülecek. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların gelişiminde, sağlığında, eğitime erişiminde önemli bir hak olan ücretsiz okul yemeğini sağlamadığı için bugün hakim karşısına çıkacak. Ekmek ve Gül’ün çağrısı okullarda her çocuğa bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmesi için 2022 yılından beri mücadele eden kadınlar, veli dernekleri, meslek odaları olarak bugün Ankara 3. İdare Mahkemesinde gerçekleşen davanın takipçisiyiz.

Devletin çocuklara yemek sağlama sorumluluğunu hatırlatan, bunun için 100 binlerce imza toplayan herkesin gözü bu davada. Kocaeli’de, İstanbul’da, Denizli’de, Adana’da, Balıkesir’de ve daha pek çok şehirde kadınlar bizler gibi okul önlerinden, kent meydanlarından “Okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek her çocuğun hakkı” diye ses çıkartıyorlar ve davanın takipçisi olduklarını ilan ediyorlar, Milli Eğitim Bakanlığını çocukların açlığına karşı sorumluluk almaya çağırıyorlar.

“Okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek her çocuğun hakkı” kampanyası ile Türkiye’nin her yerinde sendikaların, kadın derneklerinin, kitle örgütlerinin, Ekmek ve Gül gruplarının, kadınların, velilerin olarak yan yana geldik ve bu talebin sesini kendi şehrimizde de yükselttik. Pek çok kişi tarafından bu talep sahiplenildi. Ülkenin dört bir yanında toplanan imzalar 2022 ve 2023 yılları içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına ulaştırıldı, hatta Meclis’te Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca tarafından bizzat Milli Eğitim Bakanına elden bile teslim edildi.

Ekmek Gül (2)

Bu kampanya ile birlikte yükselen sese Milli Eğitim Bakanlığı kulaklarını tıkayamadı ve 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. döneminde okul öncesi eğitimde tüm Türkiye’de ücretsiz yemek uygulamasına başlayacağını duyurdu fakat uygulama yalnızca bir eğitim dönemi sürdü. Uygulamanın eğitimin tüm kademelerine yayılması gerekirken yeni eğitim öğretim yılında sessiz sedasız yürürlükten kaldırıldı ve deprem bölgesi ile sınırlı tutuldu. Bizler, bu süreçten sonra da çocukların bu hakkına yönelik talebimizi örgütlemekten vazgeçmedik.

ALTINKUM SAHİLİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU ALTINKUM SAHİLİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Çocukların eğitime erişimini garanti altına alması gereken, çocukların güvenliğini, sağlığını gözetmesi gereken Milli Eğitim Bakanlığının, çocuklar okullarda açlıktan baş ağrısıyla ders dinleyemez haldeyken bir öğün ücretsiz yemek vermeyi hâlâ planları arasına almadığını görüyoruz.

Ülkemizde artan enflasyon ile birlikte ekonomik yükün her geçen gün ağırlaşması doğrudan çocukların sağlıklı gıdaya ulaşmasını etkiliyor. Forma ücreti, ulaşım ücreti, kitap ücreti gibi pek çok giderle boğuşan, her gün çocuğunun beslenme çantasına ne yemek koyacağını düşünen ailelerin, gıda enflasyonu ortadayken o çantaları doyurucu besinler ile doldurma imkanları yok. Gelecek nesillerin bodurluk, kansızlık, öğrenme sorunları gibi çeşitli gelişim sorunları yaşadıklarına şahit oluyoruz. Boş beslenme çantalarının, çocukların gelişiminin ailelerin imkanı ve inisiyatifine terk edilmesinin ağır sonuçlarını doğrudan çocukların sağlıkları üzerindeki etkilerden gözlemleyebiliyoruz. 30 Avrupa ülkesi içerisinde en yüksek çocuk yoksulluğu oranına sahip iki ülkeden biri olan Türkiye'de yaklaşık 3 milyon çocuk kronik yetersiz beslenme yaşıyor, düşük kilo, kansızlık gibi sorunlar ile boğuşuyor.

Ekmek Gül (3)

Çocukların sağlıklı beslenmesi devlet tarafından gözetilmezken eğitim hakları da aslında gasbediliyor. Ekonomik zorluklar sebebiyle öğrenciler örgün eğitimden uzaklaşıyor. Eğitimden uzaklaşan ve takibi yapılmayıp eğitime erişimi sağlanmayan çocuklar çocuk işçi oluyorlar, zorla evlendiriliyorlar, ev içindeki bakım sorumlulukları sırtlamak üzere evde tutuluyorlar.

Tekrar ediyoruz! Bu koşullarda, bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek talebi sadece bir beslenme meselesi değildir. Devlet kurumları da herhangi bir ayrım gözetmeksizin eğitimin her kademesinde ücretsiz, sağlıklı yemek vermekle yükümlüdür.

2024 Bütçe görüşmelerinde de tıpkı geçtiğimiz yıllardaki görüşmelerde olduğu gibi çocukların en temel hakkı olan ücretsiz ve sağlıklı bir öğün beslenme hakkına yine yer verilmedi. Biz bütçeden kendi hakkımızı, çocuklarımızın hakkı olanı istiyoruz.

Okullarda ücretsiz yemek sağlanması sadece bugünün konusu değil; yıllar öncesinden beri gerekliliği gündemde olan, araştırmalara konu olan, çeşitli biçimlerde hayata geçirilen, etkileri tespit edilen, bugün de dünyada pek çok ülkede yaşam bulan bir uygulama. Çok büyük kaynaklara gerek olmadan ücretsiz yemek sağlanabilir ancak burada mesele kaynak yokluğu değil, kaynakların nereye ayrılacağına karar verilirken yapılan tercihler. Böyle bir kaynak yok diyenlere inanmıyoruz! Bugün çocukların beslenmesine ayırılması gereken bütçe, ÇEDES gibi uygulamalarla, Diyanet Başkanlığı bütçesine, teşvik adı altında özel okullara harcanıyor, geçmediğimiz otoyolları köprüleri yapan inşaat şirketlerine geçiş harcı şeklinde ödeniyor. Patronların milyarlarca dolarlık vergi borçları siliniyor. Sivil toplum adı altında MEB bütçesinden vakıflara kaynaklar aktarılıyor. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığının tanıtım giderleri için ayrılan bütçenin pek çok okulda çocuklara yemek sağlayabilecek bütçeye karşılık geldiğini biliyoruz.

Ülkenin dört bir yanında bugün çocuklarımızın yoksulluğa terk edilmesine, kadınların geceleri fırın fırın çocukları için bayat ekmek toplamak zorunda kalmasına, çocukların okullarda açlıktan bayılmasına, sağlıklı beslenemediği için çocukların bodurluk yaşamasına, kız çocuklarının eğitimden koparılmasına karşı “Okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek her çocuğun hakkı” demeye devam edeceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların gelişimi konusunda devlete düşen sorumlulukları yerine getirmiyor. Yazılı savunmasında da “Biz zaten veriyoruz” diyor. Oysa sessiz sedasız okulöncesine bir dönemlik tanıdığı bu hakkı da ortadan kaldırıyor. Bu dava hepimizin davası! Çocuklarımızın sağlığı ve geleceği için hakkımız olanı kazanacağız! Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklar, devlet kurumları sorumluluğu tek tek ailelerin üzerine yıkıp çocukları açlığa terk etmek yerine sorumluluk alsınlar!” İfadelerini kullandı.

HABER: ELİF DİKBAŞ 

Ekmek Gül (1)