Bir sabah şafak Sö­ker­ken pen­ce­re­ne uçup da kon­mak İster­dim.
Bun­lar­la ye­tin­me­yip Elbet Seni kor­ku­lu düş­le­rin­de ayır­mak
Gü­ne­şi göz­le­ri­ne Dol­dur­mak
En ay­dın­lık gün­le­ri Mus­tu­la­mak is­ter­dim
Daha çok şey is­ter­dim senin için
Ama şim­di­lik sevgi Dolu bir yürek
İnan­mış Bir be­yin­le bek­le­me­ni İsti­yo­rum.

ed865e25-f4f0-447e-a73c-e53373e85dca