İnsanlar yaşam deneyimlerinden ders çıkaran ve gerekli önlemleri alabilen akıllı varlıklardır. Aklını kullanmayan veya kullanamayanlar kullanılabilir konumda olanlardır. Bir söylemimiz şöyle der; “Kör bile ikinci kez aynı kuyuya düşmez.” Akıllı varlıklar yaşam kolaylaştırıcısı olan akıllarını kullandıkları zaman yararlı şeyler yaparlar. Yaşamı en iyi değerlendiren kişi, yaşam ekonomisini yaşama uyarlamış olur. Doğru kararlar varlıkların yararına olan akılcı kararlardır. Yaşama ilişkin deneyimleri dillendiren özlü sözler gören ve düşünen insanların kazanımı olur. Bu kazanımlar insanlığın hazinesinde yer alır ve ona erişebilenlerin hizmetinde olur…Yaşam kolaylaştırıcılarınız bol olsun; yaşantınızın dört mevsimi de bahar olsun:Varsıl geri çekilirken kazançtan kaybeder, yoksul geri çekilirse, varlık nedenini kaybeder !..

Hukuk sermayenin ve egemenlerin süpürgesidir. Gerektiğinde pisliklerini ve ihtiyaç duyduklarında da istemediklerini (muhaliflerini) temizler!..

Yaralanmış bir doğanın sağlıklı insanlarından söz etmek güçleşir!

Batmakta olanların sırtında ayakta duranlar, uzatmaları oynadıklarını göremez!...

Farklılıklar zenginliktir, daha büyük zenginlik ise, farklılıkların birlikteliğidir!

Kırık kalp sevgi tutmaz(!)

Özgürlükler elden giderse, geride insanlık kalmaz!

Ahlak toplu yaşamın güvencesi, vicdan ise ahlakın bekçisidir.

O kadar geriye gitmişiz ki, geçmiş özlenen bir gelecek olmuş(!)

Güçle elde tutulan iktidar meşruiyetini kaybeder.

Borçlu olan ve borcunu ödeyemeyen özgür olamaz!

Şiddet haksızlığın manivelasıdır.

Zordan kaçış, kendi geleceğini öteleyen bir yaklaşımdır.

Geçmişiyle bugüne katılmak isteyenler, geleceğe uzak düşer.

Cumhuriyetin değerlerine saygı duymayanlar onun nimetlerinden yararlanmayı hak etmez!

En savunmasız olan, gözü kapalı olarak inanandır(!)

Değişmeden değiştirmek olası değildir.

Halkının gırtlağını sıkan devlet soluksuz kalır!

Yaşam için tehlikeli olan iktidar mücadelesi değil; iktidarı bırakmama çabalarıdır.

Dik duranlar menfaati için eğilenlere batar.

Her şeyi inanca bağlayan kendisinin de elini, ayağını bağlar…

Her öncelik bir gözden çıkarmanın karşılığıdır.

İdam cezasını mahkûm, bedelini toplum öder(!)

Korku mahrumiyet kararını mahrum olana aldırır(!)

Diktatörün yazgısı, kendini bitirmektir!

Yaşamdan yana tavır almak, yaşamın solunda yer almaktır…

Din ve milliyetçilik, ortalama bireylerin güçlülerden yana tavır alma zorunluluğudur!