Öğretmen alışılmışları ve yaşama ilişkin sorunları; yeni, doğru, yararlı ve bilimsel olan farklılıklarla aşan kişidir. Yaşamın yol göstericisi olan öğretmen; anlatan, öğreten, belleten, yol gösteren, yol açan, aydınlatan, yaşamı yeşerten ve baharı her mevsimlik yapma çabasında olan özgür bir bireydir!

Öğrenmek ve öğretmek, pozitif edimlerin karşılığıdır. İstenir ve özlenir yarınları, bugünlere taşıma ustası olan öğretmen, insan yetiştiren bir sanatçıdır. Ustalığına emeğinin yanı sıra yüreğini de katar.

Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini anarak, tüm öğretmenlerin gününü kutluyorum:

 “Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.”

 “Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.”

 “Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.”

 “Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…”

“Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.”

 “Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister.”

 “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.”

 “Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.”

“Öğrenci ne yaşta ve sınıfta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın.”

“Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.”

,

Öğretmenlerin bu önemli görevleri yerine getirebilmesi için öncelikle onlara hak ettikleri değerin verilmesi gerekir. Özgür olmayan bir öğretmen üretemez, yaratamaz ve yol gösteremez. Köy Enstitüleri bu gerçekleri kavrayanların eseri idi. Yaşama ilişkin sorun çözmek, teknolojinin ilk adımıdır. O süreçte bu adım atılmıştır. Her şeyi sadece kendileri için isteyenlerin istemediği aydınlıklar, örgütlü cehalet tarafından yok edilmiştir! Aydınlık yarınlar olsun istiyorsak; şafağın eteğine yapışmak zorundayız…