Sana küs dar­gın da
De­ği­lim.
Sev­dik­le­ri­min mezar taşı olsa da
Se­ve­cen in­sa­nıy­la
Sev­dik­le­ri­min şe­hir­le­re
Sürse se.
Du­var­lar ara­sın­da di­le­ri­ni unut­sa da
Öl­se­ler de..
Me­zar­la­rı fark­lı yer­de­ler olsa da..
Do­ğa­sı­nı ha­va­sı­nı
Top­ra­ğı­na has­ret
Kal­sa­lar
Ev­le­ri köy­le­ri­ni terk
Et­se­ler de.
Onlar bir şey
Ol­ma­sa­lar
As­lın­da onlar çok
Şey­ler.
Sana küs de dar­gın da kır­gın da de­ği­lim.
Se­nin­le yüz­leş­mek
İster­dim.

5af1b99d-6176-46fc-a38d-ccbe5692f5c9

14bbce12-46be-47d3-a170-526434391438

827c8c3d-f41a-40ab-bd81-7f11f2965d4f

ca86f09d-35e6-46b3-8033-e3ada90de8d8

1bced4d6-1c28-4ae4-9a03-954205f2f682