Saygıdeğer okurlarıma; sağlıklı mutlu ve sorunsuz bir yeni yıl diliyorum.                                       

Sonsuza akıyor ise zaman,

Bu tüm varlıklar içindir.

Canlılar zaman tüketir ama

Biten zamanla kendi de tükenir!

Yeni yıl algısı ne olduğunun ne olabileceğinin ve nasıl olabileceğinin farkında olma ayrıcalığıdır. Yaşam için yeni yol ve yöntemler belirleme olanağıdır. Algı, bilinç ve farkındalık, yaşamı anlamlı kılmak için gereklidir. Eğlenmek veya eğlenmemek tamamen kişisel bir tercihtir.

Dinlemez susmaları yüreğim.

Vakitsiz çözer baharını arzuların,

Ayrılığa diker acının fidanlarını.

Yarınsız kalır yarın avuçlarımızda!

Farkındalık olay algısı ile başlayan bir süreçtir. Bunun için her bireyin asgari bir yaşam donanımının olması gerekir. Varlık sürdürme, yaşama ilişkin temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması ile olanaklıdır. Bu nedenle asgari bir bilinç ve bilgi düzeyi gereklidir. Bu düzeyi sağlayacak olan, genel yaygın, zorunlu ve parasız eğitimdir. Sağlık ve güvenlik de aynı gerekliliğin olmazsa olmazlarındandır. Bu nedenle eğitim, sağlık ve güvenlik devletlerin temel görevlerinden sayılmıştır. Devlet öncelikle bu temel görevlerini, çağdaşlıkla bağdaşır biçimde yerine getirmelidir. Hangi gerekçe ile olursa olsun, bu sayılan görevler, devlet kurumlar dışında başka oluşumlara devredilmemelidir! Birlik, beraberlik ve güveni korumak için gerekli olan olumlu şeyler yapılmalıdır.

Yeni olanın iyi, doğru ve güzel olmak gibi bir iddiası yoktur. Böyle olmasına karşın; farkındalığı olan bilinçli bireylerin, yeni yıl gerekçesiyle hareket ederek, geçmişi değerlendirerek geleceğe ilişkin çıkarsamalarda bulunmaları her şeyden önce kendi yararlarınadır. Yeni diye adlandırılan bir gelecek tasarımı olanları harekete geçirir. Bu iddiayı öz yaşamlarında hayata geçirecek özgür bireylere, yaşama ilişkin kararlar üretmelerine olanaklar sağlar. Aynı zamanda bu yaklaşım, bireyin konumunu, koşullarını ve bilincini yansıtır.

Yüreğimizin ateşi sönmeden gel…

Yaşamak tenlere yük olmadan gel!

Solmasın derken sevdanın çiçeği…

Hayatımız çözülüp kış olmadan gel!

Bilinç özgürlük, farkındalık üretkenlik ve yaratıcılıktır. Aynı zamanda bilinç adaletin olmazsa olmazı ve sorumluluk duygusuyla paylaşımın kaynağıdır. Ve paylaşım, her koşulda çoğalmaktır!

Yeni yıldan beklentimiz; İnsan onuruna yaraşır bir yaşamdır. Bu istenir ve özlenir yaşamda; haksızlıklar, hırsızlıklar, yolsuzluklar, kayırmalar, ayrımcılıklar, ötekileştirmeler, yalanlar ve aldatmalar olmamalıdır. Yeni yıldan beklenen; yaşamda barış, dostluk, yardımlaşma, dayanışma, yurtseverlik, insan severlik, doğa severlik ve tüm varlıkların varlığının farkında olmak ve benimsemek olmalıdır. Sağlık, mutluluk, özgürlük, güvenlik ve yeterli kazanç…Yoksul, işsiz ve aç kimse olmamalı!...

Dikenli telin sarılışıdır bedene umutsuzluk!..

Baykuş tüneklerinde mayalanan acılarla.

Söndürülmüş sevdaların mezarlığında;

Sökülmüş yüreklerin teninde yarın yok!..