Ortam ya­ra­tı­yor pirim Bazen tü­fek­te seken
Mermi Nam­lu­da sızan Duman gibi.
Dur­mak mi hiç ya­kış­maz sana pirim
Haydi bakma öyle Maz­lum maz­lum
Or­man­lar talan Edi­li­yor
Köy­ler bo­şal­tı­lı­yor Köylü top­ra­ğın­dan
Edi­li­yor.Ayak bas­tı­ğın Top­rak­lar
Kan revan için­de Pirim ZALİM hala ya­şı­yor
Pirim.Dur­ma­dan mekan De­ğiş­ti­ri­yor
Al bizi savur pirim Ker­be­la­ya ço­ru­ma
Si­va­sa K.ma­ra­şa Ha­yal­le­ri­mi­zi duy­gu­la­rı­mı­zı dü­şün­ce­le­ri­mi­zi be­de­ni­mi­zi ya­kan­la­ra
Kayıp olan­la­ra ma­ğa­ra­da ölüm gaz­la­rına savur.
ZALİM hala. Ya­şı­yor Gayri dur­mak sana Ya­kış­maz pirim

568ddce1-e894-433f-94d7-a9d3f1ad3aee

07fb6bc9-4660-4818-a2a4-8d908b735204

c59c7546-2832-46f5-acd5-54d1de255c2d