bir avuç yıl­dız bir
Dilim ay
Evi­nin bah­çe­sin­de
Beş ça­yın­da
Et­ra­fı börtü böcek
Sarar
Avuç­ta yıl­dız kayar
Kü­çü­lür dilim yut­kun­mam zor­la­şır.
Döner du­ru­rum ge­ce­nin bir vak­tin­de
Uyku tut­maz tem­mu­zun sı­ca­ğın­da
Dalar gi­de­rim
Geç­mi­şi he­sap­lar
Ge­le­ce­ği alı­rım
Tem­mu­zun sı­ca­ğın­da
Ge­ce­nin ka­ran­lı­ğın­da
Kim­se­nin ol­ma­dı­ğı
Bir anda
Börtü/böcek
Avu­cum­da
Kaydı gitti bir yıl­dız
Avu­cum­da.

466f9cf5-2ee2-4850-b7da-6d5896685144

9322c32a-e284-419a-a1fc-06add245a104

0a5ca904-23dc-4710-ae26-a7bfcac0b441

af202679-7876-4be6-b860-a9f4331768b9