Ce­set­ler Ya­nı­yor.
Etler ke­mik­ten
Ay­rıl­mış
Kim koy­muş­sa
Ül­ke­min sınır
Ta­şı­nı
Ya­ra­lı kimi param
Parça
Kimi do­na­rak ölmüş
Bir paket ci­ga­ra için
Birde el­fe­ne­ri
Can­sız be­de­nin
Ya­nın­da
So­rul­du­mu he­sa­bı
Birde yok­sul­lu­ğun
Fu­ka­ri­li­ğin
Kolu ba­ca­ğı yerde,
Ka­ya­la­rın al­tın­da
Me­za­rı ba­şın­da
Kına se­pe­ti
O gün yö­mi­ye­si­ni
Gö­tü­re­cek­tir
Sev­dik­le­ri­ne
Otur­muş yolun
Ke­na­rı­na
Düş ku­ru­yor­du
So­rul­du­mu he­sa­bı
Dü­şü­nü yok sa­yan­la­ra
Ya­muk­lu­su­nun
Yap­tı­ğı
Er­zak­lar taşın
Üs­tün­de
Ha­va­dan vur­muş­lar
Tu­tul­muş­lar el ele
Zulme inat hor­mon­la­rı
İnat.
Cest­ler Ya­nı­yor orta
Suda.

dad1c0b0-e8e3-427f-a56a-f6a6f8cf5439

f4e9c7a9-6975-49d1-ae4f-2c27aaaccd68