Bahar rengi göz­le­rin­de
Tane tane dö­kü­len se­vinç in­ci­le­ri
El­le­rim­le top­la­mak,Se­vin­ci­ne tüm kal­bim­le
ortak olmak is­ter­dim..
İn­ci­le­re ben­ze­yen ­Gam­zen­de gon­cam­sı gü­lü­cük­le­ri­ni
El­le­rim­le his­set­mek ve ye­di­ve­ren gül­le­ri­ne
Dö­nü­şü­mü­nü gör­mek is­ter­dim.
Bahar göz­le­ri­ni çev­re­le­yen
Hüzün çiz­gi­le­ri­ni sil­mek,
Acı­nın her tür­lü­sü­nü Yü­re­ğin­den ko­pa­rıp atmak..
Müm­kün ola­bil­sey­di şayet is­ter­dim.

F99582D8 7449 4B35 9258 164D08C56047

E8B39200 D6Ad 4D9E Bf06 9C7714C28B3E

17De8186 75De 4517 Ba5A 6088C721115F