Ço­cuk­lar vardı
Köşe ba­şın­da
Fi­lis­tin'de
Sev­gi­li­si yani ba­şın­da
Köşe ba­şın­da

Isiz bir şe­hir­de
Fi­lis­tin­de
Issiz şeh­rin
Köşe ba­şın­da
Fi­lis­tin­de.
Gece bom­ba­lar yağar
Gün­düz evsiz bark­siz
Olur­lar.
İçinde yav­ru­lar kalır
Analı ba­ba­lı
Fi­lis­tin­de
Ölür­ler ama di­ri­lir­ler
Tek­rar.
Anka kuşu gi­bi­ler
Onlar kül­le­rin­den
Do­ğar­lar
Mem­le­ket sev­da­sı­na
Fi­lis­tin­de.
Isiz bir­se­hir­de
Köşe ba­şın­da
Fi­lis­tin­de

ad193d46-99e6-48da-9c7e-a6960988274b

86eb2f59-e221-4d5f-82f9-0b5e24c1f752