Ma­vi­ye çaldı gök­yü­zü
Şafak sö­ker­ken
Yıl­dız­lar ka­ya­rak kay­bo­lu­yor­du
Or­ta­lık­ta motor ses­le­ri
Gaz ko­ku­la­rı..
Sı­ra­ya di­zil­miş her­kes
Gözü yaşlı an­ne­ler
Adam top­lu­yor­lar
Sokak sokak
Çığ­lık­lar yük­se­li­yor­du
Bi­ri­le­ri­ni arı­yor­lar­dı
Kim­bi­lir kaç kez ara­mış sor­muş­lar­dı
Kom­şu­la­rı­na
Sa­kal­lı fo­toğ­ra­fı el­le­rin­de
Bir çuval kitap, el­le­ri ke­lep­çe­li
Gaz ve motor ses­le­ri ile
Ses­siz­ce uzak­la­şı­yor­lar­dı
Sa­ba­hın se­he­rin­de
Ma­vi­ye çaldı gök­yü­zü..

07a62010-f79c-49cd-b8b7-81ba6d611752