Havan top­la­rıy­la
Vu­rul­muş
Ka­rış­mış et­le­ri
Ke­mik­le­ri Fi­lis­tin’de
tu­tuş­muş­lar el ele
Öz­gür­ce­si­ne.
Öpüş­mek ya­sak­tı
Ya dü­şün­mek?
Fi­lis­tin’de ölü­mün
So­rul­du mu he­sa­bı?
Fi­lis­tin’de
Yolda yü­rü­mek de…
Ge­çir­mek­te ölü­mü­ne çi­se­le­yen bir yağ­mu­run al­tın­da Yü­rü­mek de Fi­lis­tin’de…
Çocuk yaşta
Dost­lu­ğun kar­deş­li­ği
Aşkın par­mak uç­la­rın­da
Çocuk son sö­zü­nü söy­le­di
Bizi duyan var mı
Acaba?
ço­cuk­lar ve
Ka­dın­lar ya­şı­yor orada...

e0152c03-7fa7-423a-87cc-eb5f16cf893c

9f3529a4-063b-4d7d-86ad-8efdd03e11c0

41ea9f45-3302-4416-adc2-ae4cca2e7d58

71e2b790-880c-43f3-86a0-ee2b8965f6b9